Korisni savjeti

1. Ukoliko pronađete napuštenog psa/mačku, životinji najprije trebate dati hrane i vode
Ako procjenite da je životinja izgubljena ukoliko ste u mogućnosti trebate ju odvesti do prvog veterinara da mu očita čip i procjeni stanje te dob

1.) Prikupiti podatke o kršitelju zakona, fotografirati ili snimiti radnju i definirati lokaciju na kojoj se događaj odvija
2.) Obavijestiti policiju o događaju (broj 192)
3.) Obavijestiti nadležnu šumariju

Prema Zakonu o zaštiti okoliša za zahvat nasipavanja pomorskog dobra potrebno je provesti Ocjenu o potrebi procjene zahvata na okoliš. Ukoliko se radi o području Nacionalne ekološke mreže potrebno je provesti i Ocjenu o potrebi procjene zahvata na ekološku mrežu.

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA RUDARSKI GOSPODARSKI SUBJEKT NIJE PROVEO SANACIJU TERENA NAKON ZAVRŠETKA EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA ILI NIJE PROVEO MJERE OSIGURANJA RADI SPREČAVANJA NASTANKA OPASNOSTI

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA SE OBJEKT U KOJEM SE DRŽE DOMAĆE ŽIVOTINJE NALAZI NA PODRUČJU NA KOJEM TO NIJE DOPUŠTENO

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO NAIĐETE NA PREPREKE I NEPRAVILNOSTI U PROMETU?

Stogodišnja stabla i drovredi dio su naše prirodne i kulturne baštine i doprinose boljoj kvaliteti života u urbanim sredinama. Građani su posebno osjetljivi kad je uništavanje urbanog zelenila u pitanju. U većini slučajeva radi se sječi koja je legalna i odobrena od nadležnih službi.

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO STE PRIMIJETILI DA NETKO NA JAVNOJ POVRŠINI REDOVITO PALI OTPAD?

1.) Prikupiti podatke o kršitelju zakona, fotografirati ili snimiti radnju i definirati lokaciju na kojoj se događaj odvija

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA UOČITE NASIPAVANJE PLAŽE, A VJERUJETE DA JE TAKVO PONAŠANJE NEDOZVOLJENO I NA PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000?

Ukoliko želite sami nešto poduzeti kako biste pridonijeli što bržem rješavanju situacije, trebali biste učiniti sljedeće:

NA KOJI NAČIN GRAĐANI MOGU SAKUPLJATI I BRATI BILJE

Stranice