Spaljivanje otpada na javnim površinama ili u dvorištima

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO STE PRIMIJETILI DA NETKO NA JAVNOJ POVRŠINI REDOVITO PALI OTPAD?

1.) Prikupiti podatke o kršitelju zakona, fotografirati ili snimiti radnju i definirati lokaciju na kojoj se događaj odvija

2.) Prijaviti inspektoru zaštite okoliša, Hrvatskom toksikološkom zavodu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ukoliko se radi o spaljivanju otpada na otvorenom

3.) Prijaviti policiji ukoliko se radi o spaljivanju otpada u dvorištima

4.) Nakon što ste odredili lokaciju i kršitelja zakona sljedeće što možete napraviti je:

a) Nazvati Zeleni telefon na broj 072-123-456. Djelatnici Zelenog telefona će zaprimiti Vašu prijavu i proslijediti je dalje nadležnim institucijama ili Vas savjetovati kojoj instituciji je potrebno prijaviti zaprimljeni slučaj ukoliko želite samostalno prijaviti slučaj.

Hrvatski
Kategorija: