Na koje prepreke i nepravilnosti nailazimo u prometu?

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO NAIĐETE NA PREPREKE I NEPRAVILNOSTI U PROMETU?

Nedostatak ili nepostojanje biciklističkih staza, nedostatak pješačkih zona, prekratko trajanje zelenog svijetla na semaforu što ukazuje na davanje prednosti automobilskom prometu u odnosu na sve druge oblike kretanja u javnom prostoru, parkiranje na površinama koje za to nisu predviđene (kolnik, zelene površine), parkiranje turističkih autobusa na za to nepredviđenim mjestima itd.

Na neke od nepravilnosti u prometu možemo reagirati odmah, na primjer parkiranje automobila na kolniku ili parkiranje neregistriranog automobila na javnom parkiralištu, prekomjerna buka vozača motocikala i mopeda. Prijavu zapišite na slijedeći način:

1) Napišite kratku izjavu o nepravilnosti/prepreci/događaju na koju ste naišli: napišite o kojoj je lokaciji riječ, zapišite broj registracijske pločice, marku ili boju vozila (ako su podaci dostupni/vidljivi)
2) fotografirajte nepravilnost ili lokaciju
3) Proslijedite informaciju nadležnim institucijama: komunalno redarstvo u Vašem gradu/općini i prometna policija
4) Za dodatan savjet ili pomoć kontaktirajte servis Zelenog telefona na 072123456

Hrvatski
Kategorija: