Sakupljanje samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva u komercijalne svrhe

NA KOJI NAČIN GRAĐANI MOGU SAKUPLJATI I BRATI BILJE

Ljekovito bilje se nalazi svuda oko nas. U ljekovite biljke se ubrajaju one biljke koje se cijele ili njeni pojedini dijelovi koriste za prevenciju ili ublažavanje zdravstvenih tegoba. Prije nego se odlučite sakupljati ljekovito bilje morate se dobro upoznati s biljkom koju planirate sakupljati. Osim s njenim izgledom, upoznajte se i zakonskim okvirima o branju bilja.

Kako bi se sačuvala biološka raznolikost i zaustavilo sakupljanje zaštićenih biljnih vrsta te nekontrolirano sakupljanje drugih biljnih vrsta koje mislimo sakupljati na terenu pobrinuli su se Zakoni u RH. Znači nekontroliranog sakupljanja ne smije biti jer se mora ishodovati dozvola za sakupljanje te ako se osoba uhvati kako sakuplja bilje mora platiti novčanu kaznu.

Odredbama Zakona o šumama,  Zakona o zaštiti prirode  i pripadajućim podzakonskim aktima propisano je što su su ljekovite biljke, način korištenja, uvjeti sakupljanja, otkupa,  i sve što je u vezi s korištenjem  ljekovitog bilja za cijelo šumsko-gospodarsko područje u Republici Hrvatskoj.

Zaštićene i strogo zaštićene biljne i životinjske vrste na cijelom šumsko-gospodarskom području ne smiju se sakupljati niti otkupljivati. Hrvatske šume d.o.o. dužne su poduzeti sve mjere da se onemogući branje, sakupljanje i otkup zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, može  dozvoliti skupljanje zaštićenih vrsta na lokacijama na kojima te vrste nisu ugrožene uz suglasnost Hrvatskih šuma d.o.o.

Proizvode iz šume može sakupljati lokalno stanovništvo za vlastite potrebe i tvrtke ovlaštene za skupljanje samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva u komercijalne svrhe.
Dozvola za skupljanje bilja se vadi u nadležnoj šumariji, a dozvolom se utvrđuje način, količina i vrijeme  sakupljanja  proizvoda iz šume, područje na kojem ćete  sakupljati  i cijena.

PAŽNJA!!!
Ukoliko sakupljate i odnosite iz šume šumske plodove  i ostale šumske proizvode  bez dozvole Hrvatskih šuma d.o.o. i propisane popratnice u prekršaju ste, i možete platiti novčanu kaznu od 1.000,00 kn  do 7.000,00 kn. Kontroliranim i kvalitetnim sakupljanjem šumskih proizvoda pridonosite očuvanju biljnih vrsta i postojeće biološke raznolikosti, odnosno zaštiti prirode koja je pravo i obveza svake fizičke i pravne osobe.

Hrvatski
Kategorija: