Kontakti

Eko Pan

Sjedište: Struga 1, Karlovac
Tel/fax: 047/ 614 063, 072 123 456
E-mail: eko_pan@inet.hr
Web: http://www.eko-pan.hr
Voditelj ZT-a i kontakt osoba: Denis Frančišković
Zeleni telefon: Karlovačka i Ličko -senjska županija
Info punkt: Komunalni otpad - deponiranje

Zelena akcija

Sjedište: Frankopanska 1, Zagreb
Tel/fax: 01/ 4812 225, 072 123 456
E-mail: zeleni-telefon@zelena-akcija.hr,jasna@zelena-akcija.hr
Web: http://www.zelena-akcija.hr
Voditeljica ZT-a: Jasna Šumanovac
Kontakt osoba: Gordana Klarić
Zeleni telefon: Grad Zagreb, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija
Info punkt: Komunalni otpad - spaljivanje

Zelena Istra

Sjedište: Gajeva 3, Pula
Tel/fax: 052/ 506 065, 072 123 456
E-mail: irena.burba@zelena-istra.hr, zelena-istra@zelena-istra.hr
Web: http://www.zelena-istra.hr
Voditeljica ZT-a i kontakt osoba: Irena Burba
Zeleni telefon: Istarska županija
Info punkt: Korisni otpad

Sunce

Sjedište: Obala HNP 7, Split
Tel/fax: 021/ 360 779, 072 123 456
E-mail: info@sunce-st.org
Web: http://www.sunce-st.org
Voditeljica ZT-a i kontakt osoba: Ivana Grubišić
Zeleni telefon: Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija
Info punkt: Opasni otpad

Nobilis

Sjedište: A. Schulteissa 19, Čakovec
Tel/fax: 040/ 343 646, 072 123 456
E-mail: zeo.nobilis@ck.t-com.hr, zeleni.telefon@yahoo.com
Web: http://www.nobilis.hr
Voditelj ZT-a i kontakt osoba: Goran Sabol
Zeleni telefon: Međimurska, Varaždinska županija i Koprivničko-križevačka županija
Info punkt: Opasni otpad

Eko Zadar

Sjedište: Ul. Špire Brusine 12, Zadar
Tel/fax: 023/ 300 119, 072 123 456
E-mail: desk@ekozadar.hr
Web: http://www.ekozadar.org
Voditeljica ZT-a i kontakt osoba: Linda Šušteršić
Zeleni telefon: Zadarska županija
Info punkt: Korisni otpad

Zeleni Osijek

Sjedište: Opatijska 26f, Osijek
Tel/fax: 031/ 565 180, 072 123 456
E-mail: zeleniosijek@zeleni-osijek.hr
Web: http://www.zeleni-osijek.hr
Voditelj ZT-a i kontakt osoba: Anamarija Krišto
Zeleni telefon: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija
Info punkt: Organski otpad

Žmergo

Sjedište: Viktora Cara Emina 3, Opatija
Tel/fax: 051/ 271 459, 072 123 456
E-mail: zelenitelefon@zmergo.hr
Voditeljica ZT-a i kontakt osoba: Ana Golja
Zeleni telefon: Primorsko-goranska županija
Info punkt: Organski otpad

Ekološka udruga Krka-Knin

Sjedište: 7. Gardijske brigade br. 13, Knin
Tel/fax: 022 664 608 072 123 456
E-mail: ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr
Web: http://www-eu-krka-knin.hr
Voditeljica i kontakt ZT-a: Inga Kukolj
Zeleni telefon: Šibensko-kninska županija

Hrvatski