Statistika poziva na Zeleni telefon

1399 prijava građana na Zeleni telefon u samo 6 mjeseci 2020. godine!

Naš rad kroz Zeleni telefon uključuje pomoć ili posredovanje građanima u rješavanju prijavljenih slučajeva, upoznavanje građana s radom i ingerencijama nadležnih institucija te rješavanje problema u okolišu.
U prvih 6 mjeseci 2020. godine na Zeleni telefon ukupno smo zaprimili 1399 prijava građana.
Najveći broj prijava na Zeleni telefon imala je udruga Zelena akcija s 1095 prijava, zatim udruga Sunce s 143 i udruga Zelena Istra s 85 prijava.

Zelena Istra je, putem Zelenog telefona, zaprimila prijavu građana zabrinutih oko poruka koje šalju pojedini murali navijačke skupine Demoni. Iako nemamo ništa protiv urbane kulture, subkultura i pripadajućeg “dekora” urbanog prostora, kao što nemamo ništa ni protiv organiziranog navijanja kao takvog, ipak dijelimo zabrinutost javnosti zbog poruka koje šalju ove intervencije u javnom prostoru.

Krajem lipnja 2016. godine bespravno je posječeno stablo u Masarykovoj ulici za potrebe terase slastičarnice Zagreb. Vlasnik slastičarnice nije ishodio dozvolu za sječu stabla. Potvrdili su nam to Komunalno redarstvo i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode. Nakon toga tražili smo da se stablo ponovo zasadi i to na istome mjestu, a terasu prilagode stablima.

Od samih početka rada Zelenih telefona građani nam od problema koje primijete u okolišu najčešće prijavljuju probleme koji su direktno je ili indirektno povezani s otpadom.

U 2016. godini je od ukupno 2562 zaprimljenih prijava na Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čak 36% unutar kategorije otpad.

072 123 456 je broj Zelenog telefona, servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.
U razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. građani su Zelene telefone Hrvatske kontaktirali 1263 puta.

I dalje je najveći broj prijava u kategoriji otpad. Unutar te kategorije u 2014. zaprimljeno je 457 prijava što čini više od 36% od ukupnog broja prijava.

Na Zelene telefone Hrvatske zaprimljene su 2707 prijave građana u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Analizu poziva pripremile su članice Mreže Zelenih telefona u sklopu projekta “Partnerstva za okoliš” financiranog od strane Europske unije i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

Zeleni telefoni zaprimaju prijave građana o problemima okoliša iz cijele Hrvatske na jedinstveni 072 123 456 broj za Hrvatsku.

Tijekom 2014. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2994 prijave. U Tablici 1 prikazan je broj prijava po kategorijama i ukupan broj za svaku udrugu pojedinačno kao i ukupni broj prijava po kategorijama na Mrežu Zelenih telefona.

Tablica 1, Zaprimljene prijave po vrstama problema i udrugama članicama u 2014.

Tijekom prvog polugodišta 2011. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 1437 prijava. Detaljan pregled poziva možete vidjeti u tablici.

Deset udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske svakodnevno zaprimaju prijave građana o problemima koje su zamijetili u okolišu putem jedinstvenog broja telefona za područje cijele Hrvatske, 062 123 456.
Svaka od udruga zaprima pozive na području svoje i susjednih županija.
Tijekom 2010. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2685 prijava.

Jedanaest udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske u prvom polugodištu 2009. godine ukupno su zaprimile 1437 prijava. I dalje najveći broj prijava stiže na Zeleni telefon Zelene akcije koji pokriva Grad Zagreb, Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko-moslavačku županiju.

I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad. Unutar te kategorije zaprimljeno je 497 prijava što čini 34,59% od ukupnog broja prijava. Od ostalih kategorija ističu se zelenilo, gradnja i zrak, te njihov udio iznosi 25,95% od ukupnog broja zaprimljenih poziva.

Stranice