Sanacija kamenoloma

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA RUDARSKI GOSPODARSKI SUBJEKT NIJE PROVEO SANACIJU TERENA NAKON ZAVRŠETKA EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA ILI NIJE PROVEO MJERE OSIGURANJA RADI SPREČAVANJA NASTANKA OPASNOSTI

Prema Zakonu o rudarstvu rudarski gospodarski subjekt odgovara za štetu u prirodi i okolišu nastalu uslijed izvođenja rudarskih radova. Isti je tako dužan provesti sanaciju terena nakon završetka ili trajnog obustavljanja rudarskih radova na eksploatacijskom polju, kao i provesti mjere osiguranja u svrhu sprečavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, te prirodu i okoliš.

1. Ukoliko ste u mogućnosti fotografirajte ili snimite lokaciju na kojoj se nalazi eksploatacijsko polje, te prikupite podatke o gospodarskom subjektu koji je provodio rudarske radove.

2. Napišite kratku izjavu o događaju te što preciznije naznačite lokaciju na kojoj se takva aktivnost provodi/la (uz pomoć Geoportala; www.geoportal.dgu.hr; možete lako utvrditi o kojoj se točno katastarskoj čestici radi).

3. KOME SE JAVITI?
Izjavu zajedno sa foto/video dokumentacijom (ukoliko istu posjedujete) možete proslijediti Rudarskoj inspekciji ustrojenoj pri Ministarstvu gospodarstva, Inspekciji zaštite okoliša ustrojenoj pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, i/ili na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456).

Napomena: uvijek možete, a naročito ako je stvar velike hitnosti, vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje) gdje će djelatnik koji zaprimi Vaš poziv žurno obavijestit teritorijalno nadležne inspekcijske službe koje će zatim poduzeti potrebne zaštitne mjere.

Hrvatski
Kategorija: