Rudarenje

Rudarenje

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA RUDARSKI GOSPODARSKI SUBJEKT NIJE PROVEO SANACIJU TERENA NAKON ZAVRŠETKA EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA ILI NIJE PROVEO MJERE OSIGURANJA RADI SPREČAVANJA NASTANKA OPASNOSTI

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA RUDARSKI GOSPODARSKI SUBJEKT NIJE PROVEO SANACIJU TERENA NAKON ZAVRŠETKA EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA ILI NIJE PROVEO MJERE OSIGURANJA RADI SPREČAVANJA NASTANKA OPASNOSTI?

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO STE PRIMIJETILI DA SE ILEGALNO EKSPLOATIRA ŠLJUNAK U VAŠOJ BLIZINI...

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO STE PRIMIJETILI DA JE U NEPOSREDNOJ BLIZINI NASELJA AKTIVAN KAMENOLOM ILI NEKI DRUGI OBJEKT EKSPLOATACIJE RUDE ZA KOJI SMATRATE DA SVOJIM DJELOVANJEM ONEČIŠĆUJE ZRAK, PROUZROKUJE ZVUČNO ZAGAĐENJE TE NARUŠAVA ZDRAVLJE LJUDI