Nedozvoljeno nasipavanje plaže

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA UOČITE NASIPAVANJE PLAŽE, A VJERUJETE DA JE TAKVO PONAŠANJE NEDOZVOLJENO I NA PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000?

Ukoliko želite sami nešto poduzeti kako biste pridonijeli što bržem rješavanju situacije, trebali biste učiniti sljedeće:

 • KORAK 1:
  Kontaktirajte lučku kapetaniju koja je nadležna za područje na kojem ste uočili nedozvoljenu aktivnost (npr. Ako ste primijetili da se nasipavanje događa na nekoj od plaža u Splitu, morate kontaktirati lučku kapetaniju Split). Kontakt svih lučkih kapetanija u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećem linku: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=475 odnosno na web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (http://www.mppi.hr/default.aspx ).
  Lučkom kapetanu odnosno osobi koju dobijete na telefon, odnosno osobi kojoj upućujete poštu ili mail, detaljno opišite: aktivnost koju ste uočili, područje/lokaciju na kojoj se aktivnost obavlja, osobe/tvrtku koja izvodi radove.
  Ukoliko budete u mogućnosti, fotografirajte spornu situaciju i fotografije priložite uz Vašu prijavu.
 • KORAK 2:
  Prijavu iz Koraka 1 stavite na znanje Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, sektoru inspekcijskog nadzora zaštite prirode kao i općini na čijem se području odvija nedozvoljena aktivnost. Ovdje također priložite fotografije ukoliko iste posjedujete.
 • KORAK 3:
  U slučaju da ne želite postupati samoinicijativno, uvijek možete kontaktirati servis Zeleni telefon na broj 072 123456. Ne zaboravite, osobi na servisu također trebate pružiti sve informacije koje smo naveli u Koraku 1.
Hrvatski
Kategorija: