Šume

Šume

1.) Prikupiti podatke o kršitelju zakona, fotografirati ili snimiti radnju i definirati lokaciju na kojoj se događaj odvija
2.) Obavijestiti policiju o događaju (broj 192)
3.) Obavijestiti nadležnu šumariju

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE NA NEZAKONITU SJEČU STABALA U ŠUMI

ŠTO VAM JE ČINITI UKOLIKO STE PRIMIJETILI BOLESTI ŠUMA