Gradnja

Gradnja

Prema Zakonu o zaštiti okoliša za zahvat nasipavanja pomorskog dobra potrebno je provesti Ocjenu o potrebi procjene zahvata na okoliš. Ukoliko se radi o području Nacionalne ekološke mreže potrebno je provesti i Ocjenu o potrebi procjene zahvata na ekološku mrežu.

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA UOČITE NASIPAVANJE PLAŽE, A VJERUJETE DA JE TAKVO PONAŠANJE NEDOZVOLJENO I NA PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000?

Ukoliko želite sami nešto poduzeti kako biste pridonijeli što bržem rješavanju situacije, trebali biste učiniti sljedeće:

ŠTO MOŽETE UČINITI AKO PRIMJETITE DA JE NETKO NA „SVOJU RUKU“ IZBETONIRAO ILI POŠLJUNČAO ZELENU POVRŠINU?

1. Fotografirajte lokaciju

ŠTO MOŽETE UČINITI PO PITANJU PROBLEMA STARIH, OŠTEĆENIH KUĆA, TE ONIH KOJE SE URUŠAVAJU I KAO TAKVE PREDSTAVLJAJU OPASNOST ZA LJUDE, OKOLIŠ I IMOVINU DRUGIH

1. Fotografirajte događaj i lokaciju.

ŠTO UČINITI AKO NAIĐETE NA BESPRAVNU GRADNJU?

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA JE REPETITOR (BAZNA STANICA) POSTAVLJENA BEZ DOZVOLE