ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO STE PRIMIJETILI DA NETKO NEZAKONITO SJEČE ŠUME?

1.) Prikupiti podatke o kršitelju zakona, fotografirati ili snimiti radnju i definirati lokaciju na kojoj se događaj odvija
2.) Obavijestiti policiju o događaju (broj 192)
3.) Obavijestiti nadležnu šumariju
4.) Obavijestiti nadležno komunalno redarstvo ukoliko se radi o šumskoj površini na javnoj površini jedinice lokalne samouprave

Hrvatski
Kategorija: