otpad

U tijeku je donošenje Plana gospodarenja otpadom i III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Barilović.

U oba je dokumenta istaknuto kako na području općine Barilović nema otpada odbačenoga u okoliš koji bi se smatrao divljim odlagalištem ili nezakonito odloženim otpadom. Samim time ni sanacija divljih odlagališta otpada nije uvrštena u navedene dokumente.

Istovremeno je na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljena prijava čak 8 divljih odlagališta otpada na području spomenute općine.

Grad Čakovec i Međimurska županija jedni su od vodećih u Republici Hrvatskoj kada se govori o odvojenom razvrstavanju otpada.

Iako je komunalno gospodarstvo i samo gospodarenje otpadom na veoma visokoj razini, šokirajuće je kada se naleti na razbacani otpad u praktički samom centru grada, u urbanom dijelu ispod nadvožnjaka koji spaja predgrađe sa samim središtem grada Čakovca.

Na Zeleni telefon Udruge Žmergo zaprimili smo dvije prijave vezane za park Hotela Belvedere. Naime, hotel se u zimskim mjesecima zatvara, a time i ne čisti njen okoliš te očito postaje meta za vandalizam. Prva je vezana uz zabijenu željeznu konstrukciju u živo stablo - čempres, a druga za prevrnutu, inače stalno prepunu kantu za smeće (nitko je ne prazni otkad s je hotel zatvorio).

Oboje je prijavljeno komunalnom redarstvu Grada Opatije. Dogovorili su se s Hotelom Belvedere da se željezna konstrukcija makne sa stabla, a usput su i zamijenili vrećicu te pokupili porazbacano smeće.

Na uglu Meštrovičevog trga i Vankine ulice u Zagrebu nalazio se divlji deponij na javnoj zelenoj površini koji je zapaljen, a izgorio je i dio limenke.
Nakon tog incidenta otpad je uklonjen, ali ubrzo nakon toga nastaje još veći otpad. Građani su u panici zvali ZT Zelene akcije zbog straha da opet ne dođe do požara.
Obavijestili smo kumunalno redarstvo, kao i HTV ekipu koja je snimila reportažu o tome.
Nakon par dana sav otpad je uklonjen.

Na Zeleni telefon udruge „Krka" Knin zaprimili smo prijave više građana o skoro svakodnevnom paljenju na istoj lokaciji u Kninu, uz rijeku Marčinkovac tijekom zadnjih 6 mjeseci. Najviše dima je bilo u osvit zore (oko 06:00 sati). Obavijestili smo Grad Knin, komunalne redare, vatrogasce i policiju. U ovom slučaju je nadležna policija te smo iste kontaktirali telefonski te smo poslali službeni dopis na koji nismo dobili odgovor, ali su nam građani koji su prijavili slučaj javili da je paljenje prestalo.

Iako je zakonski jasno regulirana obaveza lokalne samouprave u poduzimanju mjera sanacije divljih odlagališta otpada u praksi se to ne primjenjuje, bar ne tako lako.

Putem Zelenog telefona Ekološkog društva Krka – Knin zaprimili smo prijavu građanina Knina o odlaganju građevinskog otpada (većinom stari asfalt) na privatnu parcelu koja je nastala gradnjom tj rekonstrukcijom državne ceste Tomislavova u Kninu. Napominjemo da je izvođač radova na navedenoj cesti odlagao na više privatnih parcela u Kninu.

Putem Zelenog telefona, Eko Zadar je zaprimio prijavu ilegalnog odlagališta krupnog i građevinskog otpada na području Općine Vrsi. Divlja deponija nalazi se na putu prema vodocrpilištu Golubinka (par minuta od skretanja sa glavne ceste prema vodocrpilištu, pretežno s desne strane puta, a otpad sačinjavaju stari madraci, namještaji , građevinski otpad, razno..)
Prijava se vodi pod rednim brojem 134 /2015, a uputili smo je komunalnom redarstvu Općine Vrsi.

Tijekom ljeta Eko Pan je zaprimio poziv na Zeleni telefon iz mjesta Toun j (pored Ogulina) o nepropisnom odlaganju bačvi s nepoznatim sadržajem na privatnoj parceli. Obzirom da je tijekom prijašnjih mjeseci u karlovačkoj županiji zabilježeno ilegalno deponiranje gotovo 80 bačvi s opasnim otpadom, građani su postali vrlo osjetljivi na ovakve nezakonite pojave.
Izlaskom na teren i fotografiranjem situacije uvjerili smo se da je neodgovorni vlasnik privatne parcele uza rub svoga zemljišta deponirao bačve s nepoznatim sadržajem.

Tijekom godina na Zeleni telefon su u više navrata prijavljivana divlja odlagališta na području Park šume Lisina. Park šuma Lisina nalazi se u blizini naseljenog područja te je s prvim selom – Rukavac spojen s lako prohodnom cestom koja se dalje po parku nastavlja u makadamsku cestu koja zatim prolazi kroz cijelu područje Lisine, a koja je označena i kao biciklistička staza. Upravo ta blizina šume naseljenom području ispada „prikladna/priručna” za odlaganje otpada, ponajviše građevinskog i glomaznog otpada ponajviše u prvih tri kilometara makadamske ceste.

Stranice