U Čakovcu čak i malo odbačenog otpada smatra se velikim problemom

Grad Čakovec i Međimurska županija jedni su od vodećih u Republici Hrvatskoj kada se govori o odvojenom razvrstavanju otpada.

Iako je komunalno gospodarstvo i samo gospodarenje otpadom na veoma visokoj razini, šokirajuće je kada se naleti na razbacani otpad u praktički samom centru grada, u urbanom dijelu ispod nadvožnjaka koji spaja predgrađe sa samim središtem grada Čakovca.

Pošto je ovo učestali problem i u ostatku Republike Hrvatske, procedura je uvijek ista. Fotografirati mjesto "zločina" te dojaviti problem komunalnom redarstvu koje je dužno sanirati lokaciju. U ovom slučaju problem je bio riješen već idući dan.

Obzirom da se radi o jednom od gradova sa visokim standardom kada govorimo o selektivnom odvajanju otpada, čak i malo odbačenog otpada smatra se velikim problemom.

Osviještenost građana kod pravilnog gospodarenja otpadom je veoma važna, no nije moguće uvijek u istoj mjeri utjecati na svakog pojedinca što dokazuje spomenuti slučaj.