Glomazni otpad uz put

Putem Zelenog telefona, Eko Zadar je zaprimio prijavu ilegalnog odlagališta krupnog i građevinskog otpada na području Općine Vrsi. Divlja deponija nalazi se na putu prema vodocrpilištu Golubinka (par minuta od skretanja sa glavne ceste prema vodocrpilištu, pretežno s desne strane puta, a otpad sačinjavaju stari madraci, namještaji , građevinski otpad, razno..)
Prijava se vodi pod rednim brojem 134 /2015, a uputili smo je komunalnom redarstvu Općine Vrsi.