otpad

Tijekom obilaženja šuma na području Regionalnog parka Mura-Drava u Međimurskoj županiji, ekipa iz ZEO Nobilisa naišla je na odbačenu lešinu životinje u šumi nedaleko od naselja Podbrest te Orehovica. Slučaj je odmah prijavljen komunalnom redarstvu nadležnom za spomenuto područje te je o slučaju obaviještena i Veterinarska stanica Čakovec kako bi propisno i pravovremeno zbrinula pronađene ostatke pronađene lešine.

Tijekom svibnja i lipnja 2016. godine u Ulici Stjepana Radića u gradu Čakovcu, građani su sustavno prijavljivali nekolicinu dovezenog građevinskog otpada koji se nalazio na javnoj zelenoj površini.

Pošto se sam građevinski otpad nalazio neposredno kraj stambene zone, narušavao je vizuru grada i pogled iz stanova obližnjih zgrada.

Putem Zelenog telefona Eko Zadar je zaprimio prijavu o nesnosnom smradu koji je uzrokovan nakupljanjem životinjskog otpada u okolici Bibinja. Preciznije, na putu iz Bibinja prema Babindubu, put Franjada (Gornji Brig), prema šumi Gromica.

Otpad se nalazi cijelom dužinom puta. (otpad sačinjavaju građevinski otpad, životinjski otpad, otpad iz septičkih jama, razno..)

Na Zeleni telefon Eko Pana javio se građanin koji traži pomoć u rješavanju problema u vezi sa otvorenim kanalom za otpadne vode.

Riječ je o zapuštenom kanalu, obraslom u travu i korov, iz kojeg otpadne vode ne otječu već se zadržavaju i poplavljuju po okolnom zemljištu. Kanal se nalazi na susjednoj zemljišnoj čestici, neposredno uz među.

Na Zeleni telefon udruge "Krka" 072 123456 građani Rogoznice prijavili su slučaj nagomilavanja ogromnih količina otpada na privatnom posjedu. Godinama su upozoravali na ovaj problem, a nakon dojave udruga "Krka" je uputila brojne dopise nadležnim institucijama te je ubrzo uslijedila sanacija.

Iz medija: http://mok.hr/zupanija-info/item/20593-foto-zbog-eko-udruge-krka-knin-gl...

Slika: Rogoznica poslije :)

Putem Zelenog Telefona u travnju ove godine Zeleni Osijek je zaprimio prijavu građana o materijalnoj šteti (mjesto Privlaka, nedaleko od Vinkovaca) nastaloj prilikom tretiranja PIK-ovih polja suncokreta herbicidima za širokolisne korove. Mještani tvrde da je tvrtka PIK Vinkovci prilikom prskanja svojih polja herbicidima ujedno naštetila okolnim usjevima mještana pa su tako stradali mnogi vrtovi, povrtnjaci, voćnjaci i ostali usjevi u rasponu od 1,5 km od tretiranog polja suncokreta.

Građani koji žive na području grada Pule od listopada 2015. godine nemaju gdje propisno odložiti građevinski otpad zbog zatvaranja odlagališta za građevinski otpad Valmarin.

U vezi tog problema dobili smo jako puno upita građana na Zeleni telefon i smatramo da je nedopustivo da se građanima više od 4 mjeseca nije omogućilo propisno zbrinjavanje građevinskog otpada.

Početkom mjeseca travnja zeleni telefon Udruge Sunce zaprimio je prijavu iz Općine Klis u kojoj nas prijavitelji upozoravaju na povećano i moguće nelegalno odlaganje otpada.

Putem „Zelenog telefona“ Eko Zadar je zaprimio prijavu mještana Sukošana koji se žale na neugodan miris koji stanovnicima otežava disanje, a dopire sa lokacije Golog brda, 2 km od naselja.

Već godinama se tu odlaže svakojaki otpad koji sustavno ugrožava zdravlje ljudi i uništava prirodu. Naime kraj tog otpada teče i potok koji se na kraju spaja sa morem, a odlaže se otpad kao što je azbest, ulje, asfalt, trnita i sl.

Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis zaprimila je poziv u pomoć od strane mještana naselja Okrugli vrh u Međimurskoj županiji glede nemogućnosti daljnjeg toleriranja nesavjesnog postupanja s otpadom iz peradarske industrije.

Uopće nije tajna kako je Međimurska županija "obećana zemlja" za brojne vlasnike peradarnika što uopće ne bi bio problem kada bi svi savjesno postupali s otpadom iz spomenute industrije.

Stranice