Divja odlagališta u Park šumi Lisina

Tijekom godina na Zeleni telefon su u više navrata prijavljivana divlja odlagališta na području Park šume Lisina. Park šuma Lisina nalazi se u blizini naseljenog područja te je s prvim selom – Rukavac spojen s lako prohodnom cestom koja se dalje po parku nastavlja u makadamsku cestu koja zatim prolazi kroz cijelu područje Lisine, a koja je označena i kao biciklistička staza. Upravo ta blizina šume naseljenom području ispada „prikladna/priručna” za odlaganje otpada, ponajviše građevinskog i glomaznog otpada ponajviše u prvih tri kilometara makadamske ceste. Prijave su se redovito proslijeđivale inspekciji zaštite okoliša odn. po novome komunalnom redaru Općine Matulji. Žmergo je, zbog grozne situacije, u suradnji s drugim organizacijama i institucijama u više navrata organizirao akcije čišćenja te se je situacija s većim deponijima i zatrpanim jamama i bunkerima znatno poboljšala. Nedavno smo na Zeleni telefon opet dobili poziv te je bio prijavljeno divlje odlagalište građevinskog otpada, ali i kup odbačenih promotivnih paketa prospekata trgovine Konzum. Paketi su osim komunalnom redaru bili prijavljeni i u Konzum, koji je vrlo brzo reagirao te su njihovi djelatnici otišli u šumu i pokupili sve pakete.