Eko Pan

Odlukom o komunalnom redu Grada Karlovca izričito je zabranjeno kretanje vozilima preko javnih zelenih površina, kao i njihovo zaustavljanje i/ili parkiranje.

Usprkos zabrani parkirani automobili na samoj obali rijeke Korane u gradu Karlovcu gotovo su svakodnevna pojava, naročito u ljetnim mjesecima.

Na Zeleni telefon Eko Pana javio se građanin koji traži pomoć u rješavanju problema u vezi sa otvorenim kanalom za otpadne vode.

Riječ je o zapuštenom kanalu, obraslom u travu i korov, iz kojeg otpadne vode ne otječu već se zadržavaju i poplavljuju po okolnom zemljištu. Kanal se nalazi na susjednoj zemljišnoj čestici, neposredno uz među.

Na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljena je prijava u kojoj prijaviteljica izražava zabrinutost zbog postupaka svojega susjeda; konkretno, dotični zračnom puškom ubija lastavice. Postavlja upit što učiniti, odnosno kako ga u tome spriječiti?

Lastavice su strogo zaštićena vrsta temeljem Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13), a Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) izričito zabranjuje njihovo ubijanje, rušenje gnijezda, uništavanje staništa i sl.

U tijeku je donošenje Plana gospodarenja otpadom i III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Barilović.

U oba je dokumenta istaknuto kako na području općine Barilović nema otpada odbačenoga u okoliš koji bi se smatrao divljim odlagalištem ili nezakonito odloženim otpadom. Samim time ni sanacija divljih odlagališta otpada nije uvrštena u navedene dokumente.

Istovremeno je na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljena prijava čak 8 divljih odlagališta otpada na području spomenute općine.

Na Zeleni telefon Pana, udruge za zaštitu okoliša i prirode zaprimljena je prijava o ranjenom labudu u šumi kod Orlovca.
O pronalasku ozlijeđenog labuda obaviješten je Centar 112 te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije Natura viva.
Ozlijeđenom labudu rane je sanirao karlovački dr. vet. med. Mladen Bulat kojega je o svemu obavijestio Centar 112. Prema navodima veterinara Bulata vidno iscrpljenom labudu je bila ozlijeđena noga iz koje je izvađena sačma.

Nakon učestalih prijava na Zeleni telefon Eko Pana tijekom ove godine vezano za ispuštanje sadržaja septičkih jama(fekalija) u okoliš i obzirom na nepostupanje nadležnih službi, odlučili smo uputiti prigovor nadređenim čelnicima tih tijela u Ministarstva zdravlja. Nažalost, pojedine ispostave sanitarne inspekcije na području Karlovačke županije proglašavaju se nenadležnima za postupanje prema podnesenim prijavama ili razloge nedjelovanja pronalaze u privatnom vlasništvu kojie prema njima bez suglsnosti vlasnika ne može biti predmetom nadzora.

Tijekom ljeta Eko Pan je zaprimio poziv na Zeleni telefon iz mjesta Toun j (pored Ogulina) o nepropisnom odlaganju bačvi s nepoznatim sadržajem na privatnoj parceli. Obzirom da je tijekom prijašnjih mjeseci u karlovačkoj županiji zabilježeno ilegalno deponiranje gotovo 80 bačvi s opasnim otpadom, građani su postali vrlo osjetljivi na ovakve nezakonite pojave.
Izlaskom na teren i fotografiranjem situacije uvjerili smo se da je neodgovorni vlasnik privatne parcele uza rub svoga zemljišta deponirao bačve s nepoznatim sadržajem.

Na Zeleni telefon Eko Pana u svibnju 2015. godine zaprimili smo još jedan u nizu poziva vezano za ispuštanje fekalija u kanal za oborinske vode koje na taj način završavaju direktno u rijeci Korani u mjestu Malići. Problem zbrinjavanja fekalnih voda u mjestima gdje ne postoji sustav javne odvodnje postaje sve izraženiji na području Karlovačke županije.

Na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljeno je tijekom proljeća više prijava vezano za ispuštanje otpadnih i fekalnih voda na susjedne parcele, otvorene kanale za oborinske vode, polja i sl. u mjestima i prigradskim naseljima oko grada Karlovca.

U naseljima i mjestima gdje ne postoji izgrađeni sustav javne odvodnje, uglavnom se koriste septičke jame. Nažalost, velika večina septičkih jama izgrađeno je u vrijeme kada nisu morale zadovoljavati uvjete koji danas postaju obavezi pri njihovoj gradnji (veličina, nepropusnost i sl.).