Priča koja traje... septičke jame...

Nakon učestalih prijava na Zeleni telefon Eko Pana tijekom ove godine vezano za ispuštanje sadržaja septičkih jama(fekalija) u okoliš i obzirom na nepostupanje nadležnih službi, odlučili smo uputiti prigovor nadređenim čelnicima tih tijela u Ministarstva zdravlja. Nažalost, pojedine ispostave sanitarne inspekcije na području Karlovačke županije proglašavaju se nenadležnima za postupanje prema podnesenim prijavama ili razloge nedjelovanja pronalaze u privatnom vlasništvu kojie prema njima bez suglsnosti vlasnika ne može biti predmetom nadzora. Osim toga, nadležna sanitarna inspekcija ne odgovara na upućene prijave ili odgovori stižu nakon zakonom predviđenog roka. Zanimljiva je činjenica da ipak pojedine ispostave sanitarne inspekcije obavljaju nadzor prema zaprimljenim prijavama te se opravdano postavlja pitanje da li određeni pojedinci koji rade u pojedinim službama uopće poznaju propise i područje svoga rada te konačno da li zaslužuju raditi u javnim tijelima i službama koje financiraju svi građani. Nedugo nakon upućenog prigovora nadređenima u Ministarstvu zdravlja koji je i dokumentiran različitim odgovorima istih službi povodom identičnih prijava, zaprimili smo odgovor iz Ministarstva zdravlja. U odgovoru Ministarstva potvrđene su naše tvrdnje te je iskazana zahvalnost na skretanje pozornosti vezano za rad pojedinih ispostava sanitarne inspekcije i neusklađenost u njihovom postupanju.
Predpostavljamo da je i naše obraćanje nadređenima utjecalo na pojedine odgovore koji su ubrzo počeli stizati od onih ispostava koje nisu postupali prema upućenim prijavama.
Kao zaključak i mogući savjet za sve one koji često ne dobiju odgovore pojedinih nadležnih službi ili nisu zadovoljnji njihovim sadržajem, uputite prigovor na postupanje njihovim nadređenima i obavijestite ih o radu njihovih ispostava na terenu.