Ispuštanje fekalija u kanal za oborinske vode

Na Zeleni telefon Eko Pana u svibnju 2015. godine zaprimili smo još jedan u nizu poziva vezano za ispuštanje fekalija u kanal za oborinske vode koje na taj način završavaju direktno u rijeci Korani u mjestu Malići. Problem zbrinjavanja fekalnih voda u mjestima gdje ne postoji sustav javne odvodnje postaje sve izraženiji na području Karlovačke županije. Neodgovorni pojedinci koji imaju obavezu izgradnje septičkih jama i njihovo redovito pražnjenje, vrlo često svoje otpadne vode i fekalije ispuštaju direktno u okoliš ili u kanale za oborinsku odvodnju koji gotovo redovito završavaju u nekoj od rijeka na području Karlovačke županije.
Nakon zaprimljene prijave i prikupljanja potrebnih informacija, odlučili smo slučaj prijaviti vodopravnoj i sanitarnoj inspekciji.
Obzirom da djelovanje sanitarne inspekcije za područje grada Karlovca i županije prema prethodnim iskustvima smatramo vrlo loše, odlučili smo prijavu poslati direktno u Ministarstvo zdravlja i odjelu sanitarne inspekcije koji pokriva područje središnje Hrvatske. Nažalost, iako kroz područje grada Karlovca i županije protječu četiri rijeke i niz malih vodotokova, od 2009. godine vodopravna inspekcija nema svoju lokalnu područnu jedinicu. Na taj problem Eko Pan ukazuje već niz godina, obzirom da se pokazalo da u slučaju incidentnih situacija vodopravna inspekcija sa sjedištem u Zagrebu ne može na kvalitetan način vršiti nadzor nad vodotokovima u Karlovačkoj županiji. Obzirom na veliki broj vodotokova koji su osobito pod "pritiskom" tijekom ljetnih mjeseci teško je shvatiti odluku o ukidanju vodopravne inspekcije sa sjedištem u gradu Karlovcu. Nažalost, niti ostali dijelovi sustava koji bi trebali nadzirati radnje nad vodama u županiji ne funkcioniraju, prvenstveno misleći na vodočuvare koji su građanima potpuno nedostupni u slučaju incidentnih situacija.
Prijavitelji su također o ovom slučaju samostalno izvijestili medije.
http://www.radio-mreznica.hr/…/korana-u-malicima-na-udaru-k…
Odgovore inspekcijskih službi, rješavanje problema kao i kažnjavanje neodgovornih pojedinaca još uvijek čekamo.