Otpadne/fekalne vode bilo kuda, posvuda

Na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljeno je tijekom proljeća više prijava vezano za ispuštanje otpadnih i fekalnih voda na susjedne parcele, otvorene kanale za oborinske vode, polja i sl. u mjestima i prigradskim naseljima oko grada Karlovca.

U naseljima i mjestima gdje ne postoji izgrađeni sustav javne odvodnje, uglavnom se koriste septičke jame. Nažalost, velika večina septičkih jama izgrađeno je u vrijeme kada nisu morale zadovoljavati uvjete koji danas postaju obavezi pri njihovoj gradnji (veličina, nepropusnost i sl.).

Osim toga, neodgovorni pojedinci sadržaje septičkih jama ispuštaju i prazne na sve moguće načine i mjesta onečišćujući okoliš (tlo, vode, šume, zrak i dr.). Također, takvim neodgovornim i protupravnim ponašanjem uvelike se povećava rizik za zdravlje stanovništa u tim mjestima, obzirom da na taj način otpadne vode postaju žarište mogućih zaraza što osobito dolazi do izražaja tijekom ljetnih mjeseci kada su temperature vrlo visoke i pridonose širenju raznih štetnih organizama.

U prigradskom naselju Turanj već niz godina mještani se susreću s ovim problemom. U ljeto 2013. godine zaprimljen od savjesne mještanke koja nas je upozorila na neizdrživo stanje s fekalnim vodama koje se ispuštaju u okoliš. Nakon izlaska na teren i fotografiranja lokacije o problemu smo obavijestili sve nadležne koji su odgovorni za njegovo rješavanje (grad Karlovac, sanitarna inspekcija, ZZJZ Karlovačke županije).

Grad Karlovac obećao je rješavanje problema i saniranje situacija dok se ne iznađe trajno rješenje. Sanitarni inspektor za područje Karlovca iako dobro upoznat s situacijom, nažalost nije poduzeo sve raspoložive mjere predviđene zakonom, opravdavajući svoje nepostupanje nemogućnošću nadzora zbog prava vlasništva koje mu ograničava pristup i nadzor nad objektima koji su potencijalni izvor onečišćenja.
Naravno, takav pokušaj opravdanja potpuno je neprihvatljiv i nije utemeljen pa smo postupanje sanitarne inspekcije iz Karlovca prijavili nadređenima u Ministarstvu zdravlja. Od svih kojima smo prijavili problem, ZZJZ Karlovačke županije je u primjerenom roku dostavio mišljenje kojim je sve odgovorne pozvao da se navedeni problem saniraju u što kraćem roku obzirom da kao takav predstavlja realnu opasnost za zdravlje mještana. Unatoč svim obečanjima situacija se do danas nije gotovo ništa promijenila te je opet eskalirala. Eko Pan je u suradnji s lokalnim medijima i izlaskom na lokaciju ponovno upozorio sve odgovorne na nužnost žurnog rješavanja problema.

http://kaportal.hr/predgradje-karlovca-potopljeno-fekalijama .

Osim toga, ponovno je cijela situacija prijavljena nadležnim službama, s time da prijava Eko Pana ovaj puta direktno upućena čelniku Sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravlja. Odgovore nadležnih još uvijek čekamo kao i rješavanje problema. Prema zadnjim informacijama JVP Karlovac je počela poduzimati određene radnje kao bi se navedena situacija koliko toliko dovela u prihvatljivo stanje. Naravno očekujemo i dalje trajno rješavanje ovoga, ali i puno drugih istih situacija sa kojima se susrećemo u radu na Zelenom telefonu. Od sanitarne inspekcije očekujemo obavljanje nadzora i poduzimanje mjera koje im prema zakonu stoje na raspolaganju, jer upravo to i je njihov posao za koji ih plačaju isti ti građani. Nastavak slijedi.