Otvoreni kanali za otpadne vode

Na Zeleni telefon Eko Pana javio se građanin koji traži pomoć u rješavanju problema u vezi sa otvorenim kanalom za otpadne vode.

Riječ je o zapuštenom kanalu, obraslom u travu i korov, iz kojeg otpadne vode ne otječu već se zadržavaju i poplavljuju po okolnom zemljištu. Kanal se nalazi na susjednoj zemljišnoj čestici, neposredno uz među.

Prijavitelj navodi kako se je prethodno obratio Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo Grada Karlovca odakle su ga uputili na Hrvatske vode tvrdeći da je kanal u vlasništvu Hrvatskih voda te je stoga njihova dužnost održavati ga. U Hrvatskim vodama negiraju da su obvezni održavati sporni kanal, nakon čega se prijavitelj obraća Eko Panu. Ujedno navodi kako je bio spreman osobno urediti kanal, no rečeno mu je da ne smije budući da nije u njegovom vlasništvu.

Poslana je prijava Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvu kao i Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika u okviru kojeg je komunalno redarstvo te je zatraženo da se kanal dovede u stanje funkcionalne sposobnosti temeljem članka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu koji propisuje kao obvezu jedinice lokalne samouprave da osigura trajno i kvalitetno obavljenje komunalnih djelatnosti te održava komunalne objekate i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti.
U odgovoru zaprimljenom od Grada navodi se pak kako je “u nadležnosti sanitarne inspekcije kažnjavanje pravnih i fizičkih osoba koje nepropisno ispuštaju sanitarne vode”.

S obzirom da smo dobili odgovor koji se odnosio na sasvim drugu vrst problema, ponovno smo uputili prijavu Gradu u kojoj su uz gore spomenutu odredbu iz članka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu navedene i odredbe Zakona o vodama iz kojih je sasvim jasno da je održavanje kanala za odvodnju otpadnih voda dužnost javnog isporučitelja vodne usluge (gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija).

Uslijedio je poziv od strane Grada u kojem ovaj put tvrde da je riječ o kanalu u privatnom vlasništvu osobe koja je vlasnik zemljišta te je njegova dužnost održavati ga. Ujedno mole i da se prijavitelja uputi da se obrati komunalnom redarstvu Grada Karlovca kako bi se problem riješio.