Krka Knin

Udruga Krka-Knin na Zeleni je telefon zaprimila prijavu o dvije ploče na javnim
površinama za koje su ljudi zapinjali i padali (jedna žena je i ruku iščašila). Javili su komunalnom redarstvu grada Knina (telefonski), a komunalno redarstvo je odmah izašlo na teren i rješava slučaj.

Na Zeleni telefon ( 072 123456 ) Ekološke udruge „Krka“ Knin građanin je u 2015.g. prijavio da  na početku Donjeg Žagrovića, uz rijeku  Radljevac uvijek na istom mjestu netko nešto pali. Svaki dan (čak i preko vikenda) po nekoliko puta dnevno od tamo suklja dim. Najviše dima ima u osvit zore, oko 6:00 sati.

Napominjao je  da se  možda se radi o divljem odlagalištu koje uz samu rijeku može predstavljati veliku ekološku opasnost.
Udruga „Krka“ je o slučaju obavijestila vatrogasce, komunalno redarstvo , te policiju pa se uskoro i prestalo s paljenjem.

Na Zeleni telefon Udruge „Krka“ 072 123456 zaprimili smo brojne pozive građana o olupinama neregistriranih vozila u okolici Knina na više lokacija. Obavijestili smo komunalno redarstvo Grada Knina te smo dobili pisanu obavijest kako se uskoro kreće s njihovim uklanjanjem. Nakon što smo vijest objavili na našoj web stranici i Facebook profilu, građani su počeli učestalije prijavljivati olupine vozila u prirodi.

Na Zeleni telefon udruge "Krka" 072 123456 građani Rogoznice prijavili su slučaj nagomilavanja ogromnih količina otpada na privatnom posjedu. Godinama su upozoravali na ovaj problem, a nakon dojave udruga "Krka" je uputila brojne dopise nadležnim institucijama te je ubrzo uslijedila sanacija.

Iz medija: http://mok.hr/zupanija-info/item/20593-foto-zbog-eko-udruge-krka-knin-gl...

Slika: Rogoznica poslije :)

Na Zeleni telefon udruge „Krka" Knin zaprimili smo prijave više građana o skoro svakodnevnom paljenju na istoj lokaciji u Kninu, uz rijeku Marčinkovac tijekom zadnjih 6 mjeseci. Najviše dima je bilo u osvit zore (oko 06:00 sati). Obavijestili smo Grad Knin, komunalne redare, vatrogasce i policiju. U ovom slučaju je nadležna policija te smo iste kontaktirali telefonski te smo poslali službeni dopis na koji nismo dobili odgovor, ali su nam građani koji su prijavili slučaj javili da je paljenje prestalo.

Putem Zelenog telefona Ekološkog društva Krka – Knin zaprimili smo prijavu građanina Knina o odlaganju građevinskog otpada (većinom stari asfalt) na privatnu parcelu koja je nastala gradnjom tj rekonstrukcijom državne ceste Tomislavova u Kninu. Napominjemo da je izvođač radova na navedenoj cesti odlagao na više privatnih parcela u Kninu.

Prošli mjesec, putem Zelenog telefona, Ekološka udruga „Krka“ Knin zaprimila je prijavu grupe građana o širenju vrlo neugodnih mirisa duž ulice.
Rječica Marčinkovac je, uslijed visokih temperatura, presušila te se neugodan miris širio kao posljedica nakupljenog fekalnog otpada na koritu rijeke. Naime u Marčinkovac se ispušta gradska kanalizacija jednog djela grada, a zbog neodržavanja samog korita došlo je do nakupljanja otpada.

Građani prijavili na Zeleni telefon udruge Krka – Knin da je most na Krčiću devastiran i opasan.

Udruga je javila Gradu Kninu i HEP-u i za par dana most  je popravljen.

Ovo je dobar primjer suradnje, te poticaj da svi zajedno poradimo na tome da se prestane lomiti i most i ostale javne površine u gradu.

Na Zeleni telefon Udruga Krka Knin zaprimila je prijave više stanovnika zaseoka Raškovići kod Knin zbog urušenog mosta preko rijeke Butižnice. S obzirom da se urušeni most prelazi svakodnevno od strane pastira s životinjama (ovce, koze i dr.) radi ispaše, svakodnevno je prisutna realna opasnost od tragičnih ishoda. U zadnje vrijeme urušeni most su počela prelaziti djeca i ostali stanovnici zaseoka Raškovići, kao i ostali građani Knina i okolice te je samim tim situacija krajnje alarmantna. Izlaskom na teren i uvidom u stanje urušenog mosta zaključili smo sljedeće: