Primjer brzog rješavanja prijave građana

Građani prijavili na Zeleni telefon udruge Krka – Knin da je most na Krčiću devastiran i opasan.

Udruga je javila Gradu Kninu i HEP-u i za par dana most  je popravljen.

Ovo je dobar primjer suradnje, te poticaj da svi zajedno poradimo na tome da se prestane lomiti i most i ostale javne površine u gradu.

Datoteke: