Devastirani most Raškovići

Na Zeleni telefon Udruga Krka Knin zaprimila je prijave više stanovnika zaseoka Raškovići kod Knin zbog urušenog mosta preko rijeke Butižnice. S obzirom da se urušeni most prelazi svakodnevno od strane pastira s životinjama (ovce, koze i dr.) radi ispaše, svakodnevno je prisutna realna opasnost od tragičnih ishoda. U zadnje vrijeme urušeni most su počela prelaziti djeca i ostali stanovnici zaseoka Raškovići, kao i ostali građani Knina i okolice te je samim tim situacija krajnje alarmantna. Izlaskom na teren i uvidom u stanje urušenog mosta zaključili smo sljedeće:
1. Most na rijeci Butižnici urušio se po sredini
2. Ostatak mosta je izrazito nesiguran za prelazak ljudi i životinja
3. Ovisno o vodostaju rijeke Butižnice voda ponekad prelazi preko mosta
4. Velika mogućnost tragičnih slučajeva (sa smrtnim ishodom) za ljude i životinje
5. Potrebna hitna sanacija mosta
Dopis smo poslali slijedećim institucijama (Komunalni redar Grada, Knina Grad Knin, Hrvatske vode Ministarstvo poljoprivrede – uprava vodno gospodarstvo te Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ) i još službeno nismo dobili odgovore.