Neki se problemi brzo rješavaju

Udruga Krka-Knin na Zeleni je telefon zaprimila prijavu o dvije ploče na javnim
površinama za koje su ljudi zapinjali i padali (jedna žena je i ruku iščašila). Javili su komunalnom redarstvu grada Knina (telefonski), a komunalno redarstvo je odmah izašlo na teren i rješava slučaj.