VODE

Građani prijavili na Zeleni telefon udruge Krka – Knin da je most na Krčiću devastiran i opasan.

Udruga je javila Gradu Kninu i HEP-u i za par dana most  je popravljen.

Ovo je dobar primjer suradnje, te poticaj da svi zajedno poradimo na tome da se prestane lomiti i most i ostale javne površine u gradu.

Na Zeleni telefon Eko Pana u svibnju 2015. godine zaprimili smo još jedan u nizu poziva vezano za ispuštanje fekalija u kanal za oborinske vode koje na taj način završavaju direktno u rijeci Korani u mjestu Malići. Problem zbrinjavanja fekalnih voda u mjestima gdje ne postoji sustav javne odvodnje postaje sve izraženiji na području Karlovačke županije.

Zelena Istra je putem Zelenog telefona u svibnju zaprimila prijavu građana da su Hrvatske vode pokrenule izradu idejnog projekta retencije te geodetskog projekta na području Tupaljskog potoka i slapa Sopota što je naravno zabrinulo građane, udruge, biologe i stručnjake. Naime, to područje spada u područje Ekološke mreže (Natura 2000) i to u Područja očuvanja značajna za vrste i staništa (POVS), šifra HR2001365 Pazinština, a to je ujedno i stanište strogo zaštićene vrste Veliki vodenjak. Samom izgradnjom brane uništio bi se i slap Sopot budući da bi se zaustavljao dotok vode.

Na Zeleni telefon Udruga Krka Knin zaprimila je prijave više stanovnika zaseoka Raškovići kod Knin zbog urušenog mosta preko rijeke Butižnice. S obzirom da se urušeni most prelazi svakodnevno od strane pastira s životinjama (ovce, koze i dr.) radi ispaše, svakodnevno je prisutna realna opasnost od tragičnih ishoda. U zadnje vrijeme urušeni most su počela prelaziti djeca i ostali stanovnici zaseoka Raškovići, kao i ostali građani Knina i okolice te je samim tim situacija krajnje alarmantna. Izlaskom na teren i uvidom u stanje urušenog mosta zaključili smo sljedeće:

Na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljeno je tijekom proljeća više prijava vezano za ispuštanje otpadnih i fekalnih voda na susjedne parcele, otvorene kanale za oborinske vode, polja i sl. u mjestima i prigradskim naseljima oko grada Karlovca.

U naseljima i mjestima gdje ne postoji izgrađeni sustav javne odvodnje, uglavnom se koriste septičke jame. Nažalost, velika večina septičkih jama izgrađeno je u vrijeme kada nisu morale zadovoljavati uvjete koji danas postaju obavezi pri njihovoj gradnji (veličina, nepropusnost i sl.).

Na primjeru prijave zaprimljene od udruge Zeleni Osijek možete vidjeti primjer uspješne suradnje s nadležnim institucijama. Na Zeleni telefon Zeleni Osijek je zaprimio prijavu da se u kanal oborinske odvodnje uz Županijsku ceste Čeminac - Novi Čeminac s farme krvava u vlasništvu Belja d.d. Darda ispuštaju otpadne vode.

Brojni pozivi građana na servis Zelenog telefona Zelene Istre odnose se i na ugrožavanje vodenih i za vodu vezanih staništa u Istri. Jedan od posljednjih slučajeva odnosio se na devastaciju Rakovog potoka u općini Cerovlje. Kao što i samo ime kaže ovaj potok je stanište mnogih riječnih rakova koji su zakonski zaštićeni te se ubrajaju u strogo zaštićene zavičajne svojte (NN 70/05), a na europskoj i svjetskoj razini uvršteni su Crvenu knjigu IUCN-a i u Apendiks br. III Bernske konvencije.

Stranice