VODE

Na Zeleni telefon Eko Pana javio se građanin koji traži pomoć u rješavanju problema u vezi sa otvorenim kanalom za otpadne vode.

Riječ je o zapuštenom kanalu, obraslom u travu i korov, iz kojeg otpadne vode ne otječu već se zadržavaju i poplavljuju po okolnom zemljištu. Kanal se nalazi na susjednoj zemljišnoj čestici, neposredno uz među.

Sve češći izljevi mazuta u Podurinju, Općina Kostrena, INA još uvijek nezna odakle dolazi do izljeva!

Na Zeleni telefon udruge Žmergo 27. aprila građani su prijavili da se na obalnom području oko Urinja u Kostreni (lučice Podurinj) izlio mazut u more. Žmergo je navedeni inciednt odmah prijavio na nadležene službe (inpsekciju zaštite okoliša, vodopravnu inspekciju te inspekciju pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastructure). Inspekcija zaštite okoliša već je naredni dan (28. aprila) izašla na teren te izdala nalog za saniranjem. Onešišćenje je bilo vrlo brzo sanirano.

Koliko je bitno savjetovanje građana i poticanje na aktivno djelovanje za zaštitu prirode dokazuje slučaj u Gazijama.
U rujnu ove godine počela je izgradnja ceste kroz selo. Paralelno s izgradnjom ceste započeto je betoniranje korita potoka, na mjestu gdje je potok znao poplaviti dio ceste. Osim opisanog potoka kroz selo teče i rukavac potoka. Izvođač radova je odlučio zatrpati rukavac kako bi olakšao i ubrzao provedbu radova. Prvo su fizički spriječili dotok vode u korito rukavca, a kada je presušio zatrpali su ga zemljom.

Zaprimili smo prijavu stanovnika mjesta Posedarje o iskrcavanju fekalija u otvorenu jamu promjera 20 sa 20 u koju se iskrcavaju septičke jame iz svih okolnih mjesta, te se mjestom širi nesnosan smrad ( pogotovo što je jama otvorena). Osim otvorene jame na toj lokaciji nalazi se i velika divlja deponija svakojakog otpada.

Inspekcija zaštite okoliša obavit će inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti, a odgovor Ministarstva zdravlja glasi:

U mjesecu rujnu 2015. Udruga Sunce zaprimila je na Zeleni telefon prijavu o neprimjerenom ponašanju vozača jet-skija po zaštićenom kanjonu rijeke Cetine u Omišu.

Naime, ovdje se radi o nekontroliranoj vožnji po kanjonu rijeke koje se najčešće može primijetiti tijekom ljetnih mjeseci od strane brojnih turista koje ovdje privlači ljepota divljeg krajolika i sve razvijeniji aktivistički turizam

U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kažu da je Međimurska županija (a i cijeli dio sjeverne Hrvatske) obećana zemlja za vlasnike peradarnika.
Sljedeći primjer dolazi nam iz naselja Palinovec gdje se 6 peradarnika s više od 40.000 tova pilića nalazi svega 30-metara od ribnjaka kojeg mještani već se dugi niz godina koriste u svrhu šetnice, kao stazu za raznorazne sportske aktivnosti te za tradiocionalno sportsko - ribolovno takmičenje djece i za nastavu u prirodi u suradnji s osnovnom školom Hodošan.

Putem Zelenog telefona Ekološkog društva Krka – Knin zaprimili smo prijavu građanina Knina o odlaganju građevinskog otpada (većinom stari asfalt) na privatnu parcelu koja je nastala gradnjom tj rekonstrukcijom državne ceste Tomislavova u Kninu. Napominjemo da je izvođač radova na navedenoj cesti odlagao na više privatnih parcela u Kninu.

Nakon učestalih prijava na Zeleni telefon Eko Pana tijekom ove godine vezano za ispuštanje sadržaja septičkih jama(fekalija) u okoliš i obzirom na nepostupanje nadležnih službi, odlučili smo uputiti prigovor nadređenim čelnicima tih tijela u Ministarstva zdravlja. Nažalost, pojedine ispostave sanitarne inspekcije na području Karlovačke županije proglašavaju se nenadležnima za postupanje prema podnesenim prijavama ili razloge nedjelovanja pronalaze u privatnom vlasništvu kojie prema njima bez suglsnosti vlasnika ne može biti predmetom nadzora.

Prošli mjesec, putem Zelenog telefona, Ekološka udruga „Krka“ Knin zaprimila je prijavu grupe građana o širenju vrlo neugodnih mirisa duž ulice.
Rječica Marčinkovac je, uslijed visokih temperatura, presušila te se neugodan miris širio kao posljedica nakupljenog fekalnog otpada na koritu rijeke. Naime u Marčinkovac se ispušta gradska kanalizacija jednog djela grada, a zbog neodržavanja samog korita došlo je do nakupljanja otpada.

Jedan od konstantnih problema s kojima se Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis susreće svake godine u radu Zelenog telefona je upravo ispuštanje gnojnice na privatna zemljišta od strane nemarnih susjeda. Prijave se najčešće prijavljuju u području gornjeg Međimurja bilo da se radi o privatnim poljima, voćnjacima ili dvorištima. Samo područje upravo je specifično zbog prirodne konfiguracije tla gdje je nerijetko susjedni posjed na višem terenu.

Stranice