Pozivom na Zeleni telefon pokrenuta zaštita Rakovog potoka

Brojni pozivi građana na servis Zelenog telefona Zelene Istre odnose se i na ugrožavanje vodenih i za vodu vezanih staništa u Istri. Jedan od posljednjih slučajeva odnosio se na devastaciju Rakovog potoka u općini Cerovlje. Kao što i samo ime kaže ovaj potok je stanište mnogih riječnih rakova koji su zakonski zaštićeni te se ubrajaju u strogo zaštićene zavičajne svojte (NN 70/05), a na europskoj i svjetskoj razini uvršteni su Crvenu knjigu IUCN-a i u Apendiks br. III Bernske konvencije.

Primjedbe mještana odnosile su se na metode uređenja i sanacije potoka od strane Hrvatskih voda: na kanaliziranje potoka, neprimjerenu košnju te sječu rječnog drveća. Cilj radova je obrana od poplava, ali na taj način se od prirodnog potoka stvara običan kanal.
Praksa Hrvatskih voda u upravljanju vodotocima nije prihvatljiva za okoliš i prirodu.
Zatražili smo mišljenje doc. dr. sc. Ivane Maguire s Zoologijskog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu koja nam je potvrdila da regulacija vodenih tokova drastično smanjuje populaciju riječnih rakova i drugih vodenih staništa. Također je za njihov opstanak neophodna i obalna vegetacija budući da rakovi vole zasjenjena staništa, jer zapravo sjena osigurava da temperatura vode ne naraste previše, a time da i količina kisika u vodi bude optimalnija za njihov život. U svojoj izjavi također navodi i jednu vrlo zanimljivu činjenicu, naime u najnovijim istraživanjima utvrđeno je da je jedan od centara genetičke raznolikosti bjelonogih rakova upravo Istra.

O ovom slučaju obavijestili smo Inspekciju zaštite prirode. Inspekcija je ažurno reagirala te je u vrlo kratkom roku obavila očevide na terenu zajedno s odgovornom osobom VGI Mirna-Dragonja i naknadno s predstavnicima JU Natura Histrica. Također smo povezali Inspekciju zaštite okoliša s biološkim odjelom PMF-a i Državnim zavodom za zaštitu prirode u Zagrebu kako bi što kvalitetnije prikupili podatke o navedenom staništu, kao i o vrsti raka koji je na terenu pronađen.

Na temelju utvrđenih mikrolokacija i svih relevantnih podataka Inspekcija zaštite prirode je izdala rješenje VGI-Mirna-Dragonja, Buzet s nalogom za provođenje privremenih mjera zaštite prirode propisanih na osnovu stručnog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Poslana je i prijava županijskoj vodopravnoj inspekciji. Inspektorica koja vodi taj slučaj također je izrazila mišljenje kako je potrebno provesti sveobuhvatna i multidisciplinarna istraživanja koja bi rezultirala trajnim mjerama zaštite staništa navedene vrste, ali i šire zaštite prirode u zoni utjecaja.

O toj temi organizirali smo i konferenciju za novinare na kojoj je sudjelovao i predstavnik Nature Histrice gospodin Roberto Stelko koji već godinama proučava staništa ptica i svjedok je štetnih metoda kojima se ta staništa ugrožavaju, posebice na ušću rijeke Mirne za koje je pokrenut postupak proglašenja ornitološkim rezervatom. On je potvrdio da zbog sječe trstike uz tokove dolazi i do pada populacije ptica u gnijezdištu. Stelko je istaknuo da su najugroženija vrsta trstenjaci koji se gnijezde u trstici.

Kako bi ukazali na propuste Hrvatskih voda voditeljica Zelenog telefona sudjelovala je na predstavljanju projekta "Plan upravljanja slivom rijeke Mirne" gdje je i problematiku loših metoda hrvatskih voda i problematiku ugrožavanja rječnih rakova iznijela pred svim dionicima seminara (predstavnici hrvatkih voda, ministarstva, javnih ustanova, državnog zavoda za zaštitu prirode...)

Možemo reći da je ovaj slučaj pravi primjer uspješno riješenog slučaja gdje je servis Zelenog telefona pokretač, poveznica između građana, inspekcija, struke, medija i šire javnosti!