Kako Općina Posedarje "zbrinjava" sadržaj septičkih jama

Zaprimili smo prijavu stanovnika mjesta Posedarje o iskrcavanju fekalija u otvorenu jamu promjera 20 sa 20 u koju se iskrcavaju septičke jame iz svih okolnih mjesta, te se mjestom širi nesnosan smrad ( pogotovo što je jama otvorena). Osim otvorene jame na toj lokaciji nalazi se i velika divlja deponija svakojakog otpada.

Inspekcija zaštite okoliša obavit će inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti, a odgovor Ministarstva zdravlja glasi:

„..Sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja je 30. listopada 2015. godine obavio inspekcijski nadzor u prostorijama Općine Posedarje uz prisutnost načelnika Općine Posedarje. Tom prigodom je utvrdio da na području Općine Posedarje nije formirano komunalno redarstvo, niti je kako je propisano Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/959 predmetna Općina donijela Odluku o odvodnji otpadnih voda, Odluku o mjestu za pražnjenje cisterni za odvoz sadržaja septičkih jama, te za obavljanje navedene komunalne aktivnosti nema vlastiti pogon, niti je dodijelila koncesiju za obavljanje iste drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Zbog naprijed navedenog, a temeljem članka 24. Zakona o sanitarnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 113/08, 88/10) i članka 18. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) prijava je proslijeđena Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za vodno gospodarstvo, Sektor državne Vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka, Služba za upravni nadzor, Ulica Grada Vukovara 220. Zagreb na nadležno postupanje..“