Ispuštanje iz septičkih jama

Jedan od konstantnih problema s kojima se Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis susreće svake godine u radu Zelenog telefona je upravo ispuštanje gnojnice na privatna zemljišta od strane nemarnih susjeda. Prijave se najčešće prijavljuju u području gornjeg Međimurja bilo da se radi o privatnim poljima, voćnjacima ili dvorištima. Samo područje upravo je specifično zbog prirodne konfiguracije tla gdje je nerijetko susjedni posjed na višem terenu. U takvim slučajevima potrebno je ispuštanje i počinitelja prijaviti sanitarnoj inspekciji koja ima pravo kročiti i na privatni posjed te narediti počinitelju sanaciju nastale štete. U predstavljenom slučaju upravo se radilo o navedenom problemu. Nakon prijave sanitarnoj inspekciji, izlaskom na teren i utvrđenom nastalom štetom, počinitelj je od strane inspekcije dobio naređenje da sanira nastalu štetu o vlastitom trošku u roku od 60 dana što je i učinio.