"Demonsko" veličanje nasiljana pulskim zidovima

Zelena Istra je, putem Zelenog telefona, zaprimila prijavu građana zabrinutih oko poruka koje šalju pojedini murali navijačke skupine Demoni. Iako nemamo ništa protiv urbane kulture, subkultura i pripadajućeg “dekora” urbanog prostora, kao što nemamo ništa ni protiv organiziranog navijanja kao takvog, ipak dijelimo zabrinutost javnosti zbog poruka koje šalju ove intervencije u javnom prostoru.

Crteži koje građani doživljavaju kao promoviranje nasilja nalaze se i u blizini naših vrtića ili škola, kao u slučaju Verude, na koji su roditelji već ukazali nadležnima kroz proračunski proces. Tada su primili odgovor kako “Grad Pula najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, uništavanja i vandalizma” i da ”poduzima sve u svojoj nadležnosti da se sadržaji koji se oslikavaju lociraju na za to prihvatljive lokacije i da njihovi sadržaji budu primjereni.”, a “u suprotnom se [...] poduzimaju aktivnosti u skladu s Odlukom o komunalnom redu.”

Na upit imaju li navijački murali dozvolu Grada, iz “nadležnog odjela odgovaraju kako su u nekoliko navrata zaprimljeni takvi zahtjevi, a njihovom razmatranju pristupilo se “s maksimalnom pažnjom detaljno preispitujući sve elemente od utjecaja i vodeći računa da isti budu isključivo pozitivno intonirani”.Doznajemo i da su odobreni “zahtjevi koji su procijenjeni prihvatljivim”, dok su pojedini zahtjevi, zbog procijenjeno neprimjerene lokacije i nedostajućih elemenata u zahtjevu odbijeni”.

Unatoč svim “detaljnim razmatranjima i preispitivanjima”, te “aktivnostima”, pulska djeca i dalje odrastaju uz potpuno neprihvatljive i nimalo "pozitivno intonirane" prizore mračnih i gnjevnih maskiranih sjenki s bakljama u rukama i stisnutim šakama, uz aluzije na teške droge poput “Žuto žlica limun Istra” ili poruke kako naš grad od Nepoznatog Nekog trebaju štititi paravojne jedinice nogometnih navijača (“Štit grada naša su tijela”). I dalje, na samom ulazu u grad, naše goste dočekuje poruka poput “Naš grad, naša pravila”, koja ustvari poručuje “gosti, čuvajte kosti”. Dodajmo tome i nerijetko pojavljivanje “povijesnog” grba s prvim bijelim poljem, kojeg se prvenstveno povezuje s mračnim i sramotnim fašističkim dijelom povijesti ovih prostora. Nevjerojatno je da se u gradu čija se uprava diči svojim antifašizmom, na zidu zgrade samo 50-ak metara od Titovog parka tolerira brižno oslikan grb koji evocira NDH.
I dok ogromni nelegalni murali i grafiti koji veličaju nasilje i netrpeljivost godinama stoje netaknuti, gradske službe su mnogo revnije kada s ulica treba uklanjati i najmanji poziv na kritiku ili promišljanje rada gradske vlasti te poruke solidarnosti s građanskim inicijativama koje se protive planovima te vlasti, kao u slučaju lučice Delfin ili golfa na Muzilu.
Budući je naš jedini motiv i cilj djelovanja upravo izgradnja demokratskog i zdravog društva, zdrave Pule i Istre, apeliramo na gradsku vlast da poduzme konkretne korake za uklanjanje svih murala i grafita koji potiču na nasilje, netrpeljivost ili isključivost, kao i da ubuduće transparentno uključi građane/ke u razmatranje zahtjeva za takovrsnim oslikavanjem zidova u njihovim susjedstvima. Stanovnike Pule pozivamo da nam i dalje prijavljuju neprimjerene crteže i poruke, za što mogu koristiti i novu aplikaciju Smart Pula.
Fotografije nekih od spornih murala nalaze se u privitku, a za sva dodatna pitanja, stojimo vam na raspolaganju:
Goran Matić
Udruga Zelena Istra
goran.matic@zelena-istra.hr // 097 69 99 529