Analiza prijava na Mrežu Zelenih telefona u prvom polugodištu 2011.g.

Tijekom prvog polugodišta 2011. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 1437 prijava. Detaljan pregled poziva možete vidjeti u tablici.

ZASTUPLJENOST POZIVA PO UDRUGAMA I KATEGORIJAMA 2011

UDIO POZIVA PO UDRUGAMA 2011
I dalje najveći broj poziva zaprimi Zeleni telefon Zelene Akcije iz Zagreba, koji pokriva sljedeći teritorij: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija i Sisačko-moslavačka županija. Prema broju stanovnika na navedenom području i za očekivati je da će najveći broj poziva biti upravo na Zeleni telefon Zelene Akcije.

ZASTUPLJENOST POZIVA PO KATEGORIJAMA 2011