Nastavak priče stablu o Masarykovoj

Krajem lipnja 2016. godine bespravno je posječeno stablo u Masarykovoj ulici za potrebe terase slastičarnice Zagreb. Vlasnik slastičarnice nije ishodio dozvolu za sječu stabla. Potvrdili su nam to Komunalno redarstvo i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode. Nakon toga tražili smo da se stablo ponovo zasadi i to na istome mjestu, a terasu prilagode stablima. Treba spomenuti da se je sječa stabla dogodila na lokaciji koja je zaštićeno kulturno dobro - Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, koja je zaštićena temeljem rješenja Ministarstva kulture u Zagrebu i samo taj Zavod izdaje dozvolu za sječu na zaštičenom području, a ne Gradski ured pročelnika D. Bilića koji se oglasio dopisom u mjesecu prosincu iste godine, u kojem piše kako je izdana dozvola za sječu navedenog stabla. Dakle, Zavod nije izdao dozvolu, a Bilićev Gradski ured nije ni nadležan. Prema tome, nije nam jasno zašto se je uopće oglasio i to još nekoliko mjeseci kasnije.
Dana 2. veljače 2017. godine posađeno je novo stablo, ali ne na mjestu gdje je trebalo biti zasađeno, već neposredno uz postojeća i na užem dijelu nogostupa. Očito se radi o kompromisnom rješenju i nedvojbenom pogodovanju vlasniku terase.
Budući je rušenjem jednoga od tri stabla u Masarykovoj nanesena direktna šteta javnom prostoru grada, tražimo da se stablo zasadi na istom mjestu, kako i piše u Riješenju Zavoda, a buduća terasa prilagodi činjenici da tamo rastu stabla. Obaveza je nadležnih gradskih tijela voditi računa o javnom interesu koji uopće ne mora biti u suprotnosti s onim privatnim, a ne, kao po tko zna koji put, svojim djelovanjem štititi nečije privatne interese.
Isto tako postavlja se pitanje da li je vlasnik slastičarnice platio kaznu za sječu stabla i tko je platio sadnicu koja nije zasađena na mjestu na kojem je trebalo biti?

Prethodni post možete pročitati na: http://www.zeleni-telefon.org/?q=hr/node/304