POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ SVIH UDRUGA ZELENOG TELEFONA

1399 prijava građana na Zeleni telefon u samo 6 mjeseci 2020. godine!

Naš rad kroz Zeleni telefon uključuje pomoć ili posredovanje građanima u rješavanju prijavljenih slučajeva, upoznavanje građana s radom i ingerencijama nadležnih institucija te rješavanje problema u okolišu.
U prvih 6 mjeseci 2020. godine na Zeleni telefon ukupno smo zaprimili 1399 prijava građana.
Najveći broj prijava na Zeleni telefon imala je udruga Zelena akcija s 1095 prijava, zatim udruga Sunce s 143 i udruga Zelena Istra s 85 prijava.

Već dugi niz godina najveći broj prijava odnosi se na kategoriju Otpad. Tako smo i ove godine u prvih 6 mjeseci zaprimili 464 prijave koje se upravo odnose na ovu kategoriju što je ukupno 33.16%.

Građane najvećim dijelom brine neprimjereno odlaganje i zbrinjavanje otpada odnosno ilegalna odlagališta otpada. Iako je građanima više nego dostupan sustav zbrinjavanja svih vrsta otpada i dalje postoje pojedinci koji se ponašaju neodgovorno prema okolišu. Nevjerojatno je da i nakon više desetljeća edukacije i informiranja građana nailazimo na divlja odlagališta.

Druga značajna kategorija je Gradnja s 169 slučaja prijave koji se uglavnom odnose na nezakonitu gradnju što je 12.08%.

Treći najznačajniji problemi vezani su uz kategorije Zrak i Razno svaka s po 156 prijava. Prijave su se najviše odnosile na onečišćenje zraka nastalog spaljivanjem otpada. Pod kategorijom Razno građani su prijavljivali nelegalno postavljanje bova i betoniziranje potoka.

U 2020. godini cilj nam je da još više potaknemo građane na rješavanje problema vezanih uz zaštitu okoliša te da građane i dalje nastavimo informirati i poticati na prijavljivanje problema u okolišu i intenziviramo suradnju s jedinicama lokalne uprave i samouprave.

072 123 456 je broj Zelenog telefona, servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.

«Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i ni na koji način ne može se smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.»