Analiza prijava na Mrežu Zelenih telefona u 2010.g.

Deset udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske svakodnevno zaprimaju prijave građana o problemima koje su zamijetili u okolišu putem jedinstvenog broja telefona za područje cijele Hrvatske, 062 123 456.
Svaka od udruga zaprima pozive na području svoje i susjednih županija.
Tijekom 2010. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2685 prijava.

U Tablici 1 prikazan je broj prijava po kategorijama i ukupan broj za svaku udrugu pojedinačno kao i ukupni broj prijava po kategorijama na Mrežu Zelenih telefona.

Grafikon 1, Zaprimljene prijave po udrugama članicama

Oko polovine ukupno zaprimljenih prijava stiže na Zeleni telefon Zelene Akcije.

Tablica 2, Zaprimljene prijave po mjesecima

Grafikon 2, Zaprimljene prijave po kategorijama

I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad. Unutar te kategorije zaprimljeno je 728 prijava što čini 27,11% od ukupnog broja prijava.

Od ostalih kategorija ističu se zelenilo, gradnja i voda.

Obzirom na ulogu Zelenog telefona prilikom rješavanja prijavljenih problema najveći dio rješavali su članovi udruga samostalno, bez direktne suradnje s pozivateljima (43% poziva).Prilikom rješavanja ostalih problema Zeleni telefoni su imali ulogu savjetovanja i pružanja informacija u udjelu od 34% poziva te posredovanja u rješavanju zaprimljenih slučajeva u udjelu od 23% poziva.

Postotak anonimnih prijava (41,04%) iako visok, ipak je nešto niži u usporedbi s prošlogodišnjom statistikom.