Stare, oštećene kuće i objekti koji se urušavaju

ŠTO MOŽETE UČINITI PO PITANJU PROBLEMA STARIH, OŠTEĆENIH KUĆA, TE ONIH KOJE SE URUŠAVAJU I KAO TAKVE PREDSTAVLJAJU OPASNOST ZA LJUDE, OKOLIŠ I IMOVINU DRUGIH

1. Fotografirajte događaj i lokaciju.

2. Napišite kratku izjavu o događaju i što preciznije opišite kako se dolazi na lokaciju (ako ima točna adresa, neki uočljivi objekt, znak raspoznavanja, GPS koordinate i sl.) Također, ukoliko smatrate da se radi o azbestnoj građi posebno to napomenite u prijavi.

3. KOME PRIJAVITI:

  • Građevinskoj inspekciji u Vašem gradu telefonom ili pisanim putem
  • Građevinskoj inspekciji pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
    telefonom na 01 3712 700
    pisanim putem na e-mail: gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr
    pisanim putem na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
  • Komunalnom redarstvu u Vašem gradu ili općini - telefonom ili pisanim putem
Hrvatski
Kategorija: