Bespravna gradnja

Ukoliko sumnjate da je neka građevina izgrađena protivno zakonskih odredbi odnosno bez valjane dozvole za gradnju ili bez potvrđenog glavnog projekta, da je izgrađen veći broj etaža od dozvoljenog ili smještaj građevine na manjoj udaljenosti od druge građevine ili granice građevne čestice od najmanje udaljenosti dozvoljene dokumentom prostornog uređenja, neograđeno gradilište i druge nepravilnosti to možete prijaviti građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr

Ukoliko se radi o građevinama za koje nije potrebna građevinska dozvola, glavni projekt ili drugi akt, ali sumnjate u njegovu zakonitost obratite se Gradu/Općini- jedinstvenom upravnom odjelu (najčešće je to Upravni odjel za Komunalno redarstvo) na čijem se području gradi, odnosno provodi zahvat u prostoru. U takve zahvate spadaju: izgradnja sjenica, nadstrešnica, ograde do 1,6 m, potporni zidovi do 1m, zahvati koji spadaju pod nadležnost lokalnih uprava kao što je postavljanje kioska, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu, spomenici i sakralna obilježja, reklamni panoi, komunalna oprema...

Tu pripadaju i građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji, rasadnici kao i ograde i nadstrešnice za stoku..
Jedinstveni upravni odjeli obavljaju nadzor i u vezi uklanjanja ruševnih zgrada, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade, provedbe zahvata u prostoru koje nisu građenje, dovršenja zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja glavne čestice u skladu s građevinskom dozvolom.

Prije prijave slučaja potrebno je:
1. Prikupiti foto evidenciju
2. Napisati kratak opis trenutnog stanja (u kojoj fazi je gradnja, o čemu se konkretno radi) te dati što točniji položaj lokacije kako bi joj nadležne službe mogle brže pristupiti
Ukoliko imate nedoumica ili pitanja možete se obratiti i servisu Zelenog telefona (072 1234 56) u vašoj županiji!

Hrvatski
Kategorija: