Betoniranje zelene površine

ŠTO MOŽETE UČINITI AKO PRIMJETITE DA JE NETKO NA „SVOJU RUKU“ IZBETONIRAO ILI POŠLJUNČAO ZELENU POVRŠINU?

1. Fotografirajte lokaciju

2. Napišite kratku izjavu o događaju i što preciznije opišite kako se dolazi na lokaciju (ako ima točna adresa, neki uočljivi objekt, znak raspoznavanja)

3. Provjerite u čijem je vlasništvu katastarska čestica na geoportal.dgu.hr, ako je parcela u državnom vlasništvu prijaviti:

  • Građevinskoj inspekciji u Vašem gradu telefonom ili pisanim putem
  • E mail: gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr
    Adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

  • Komunalnom redarstvu u Vašem gradu ili općini telefonom ili pisanim putem
  • Zelenom Telefonu na broj 072 123 456 gdje ćemo proslijediti prijavu odgovornoj nadležnoj službi ovisno o mjestu prijave
Hrvatski
Kategorija: