Odlaganje građevinskog i drugog otpada uz rijeku Jadro

Početkom mjeseca travnja zeleni telefon Udruge Sunce zaprimio je prijavu iz Općine Klis u kojoj nas prijavitelji upozoravaju na povećano i moguće nelegalno odlaganje otpada.

Na lokaciji Majdan u Općini Klis već duže vrijeme se odlaže građevinski i drugi otpad. Ispočetka je počinitelj bila jedna privatna tvrtka koja je odlagala samo građevinski otpad, međutim sada se broj ljudi koji tu odlaže bitno povećao, u tolikoj mjeri da odlažu svi- i oni koji ne znaju gdje bi s tim otpadom i oni kojima je otežan postupak odlaganja takvog otpada na prikladno mjesto zbog ovog ili onog razloga, ali i oni koji jednostavno nemaju osjećaj odnosno potrebu za očuvanjem okoliša.

Kako se povećao broj ljudi koji ovdje svakodnevno odlažu, tako se logično povećao i otpad- sada tu pored građevinskog otpada nalazimo i šut, plastične cijevi i drugo.

Također, stanovnicima smeta i velika količina prašine i buke uzrokovane spomenutim radnjama. Da bi šteta po okoliš bila veća sve se ovo događa tik uz rijeku Jadro čiji je gornji dio toka zaštićen kao poseban ihtiološki rezervat.

Pravni tim Udruge Sunce hitno je postupio po ovoj prijavi čije se rješenje tek očekuje.


Tags: