Poštovani posjetitelji naših stranica,

sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je sa 1.1.2015. započeo partnerski projekt naziva "Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.

Bilten Zelenih telefona koji je pred Vama završni je produkt projekta “Mreža Zelenih telefona”financiranog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Projekt je započeo u srpnju 2011. godine i traje do kraja kolovoza 2012.

“Green Phone Services Network Project” naziv je projekta kojeg provode albanske udruge za zaštitu okoliša. Kao i u Hrvatskoj, i u Albaniji su uspostavljeni Zeleni telefoni s ciljem da pojačaju participaciju javnosti u zaštiti okoliša te promoviraju pravo javnosti na informiranje.

Tijekom prvog polugodišta 2011. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 1437 prijava. Detaljan pregled poziva možete vidjeti u tablici.

Deset udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske svakodnevno zaprimaju prijave građana o problemima koje su zamijetili u okolišu putem jedinstvenog broja telefona za područje cijele Hrvatske, 062 123 456.
Svaka od udruga zaprima pozive na području svoje i susjednih županija.
Tijekom 2010. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2685 prijava.

Jedanaest udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske u prvom polugodištu 2009. godine ukupno su zaprimile 1437 prijava. I dalje najveći broj prijava stiže na Zeleni telefon Zelene akcije koji pokriva Grad Zagreb, Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko-moslavačku županiju.

I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad. Unutar te kategorije zaprimljeno je 497 prijava što čini 34,59% od ukupnog broja prijava. Od ostalih kategorija ističu se zelenilo, gradnja i zrak, te njihov udio iznosi 25,95% od ukupnog broja zaprimljenih poziva.

Pozivom na Zeleni telefon Udruge Sunce uočeno je da su građani često suočeni s ilegalnim deponiranjem građevinskog otpada. Čest je slučaj da se deponiranje vrši na parcelama u privatnom vlasništvu prijavitelja ili da je u njihovoj blizini što im narušava kvalitetu okoliša u kojem žive.

Na primjeru prijave zaprimljene od udruge Zeleni Osijek možete vidjeti primjer uspješne suradnje s nadležnim institucijama. Na Zeleni telefon Zeleni Osijek je zaprimio prijavu da se u kanal oborinske odvodnje uz Županijsku ceste Čeminac - Novi Čeminac s farme krvava u vlasništvu Belja d.d. Darda ispuštaju otpadne vode.

Brojni pozivi građana na servis Zelenog telefona Zelene Istre odnose se i na ugrožavanje vodenih i za vodu vezanih staništa u Istri. Jedan od posljednjih slučajeva odnosio se na devastaciju Rakovog potoka u općini Cerovlje. Kao što i samo ime kaže ovaj potok je stanište mnogih riječnih rakova koji su zakonski zaštićeni te se ubrajaju u strogo zaštićene zavičajne svojte (NN 70/05), a na europskoj i svjetskoj razini uvršteni su Crvenu knjigu IUCN-a i u Apendiks br. III Bernske konvencije.

I nakon završetka partnerskog projekta sa Srbijom i BIH pod nazivom Širenje Mreže Zelenih telefona, obuka novih aktivista kod Pokreta Gorana ne staje. Za njih su 20. - 22. 11. organizirali dvodnevnu radionicu u Novom Sadu, u prostorijama Društva. Prvi dan su stariji aktivisti na Zelenom telefonu sudionicima radionice predstavili priručnik za rad na Zelenom telefonu i održali predavanja: Uloga civilnog sektora i aktivizam, Komunikacija i timski rad i Suradnja sa medijima.

Stranice