Albanski Zeleni telefoni u studijskom posjetu Hrvatskoj mreži

“Green Phone Services Network Project” naziv je projekta kojeg provode albanske udruge za zaštitu okoliša. Kao i u Hrvatskoj, i u Albaniji su uspostavljeni Zeleni telefoni s ciljem da pojačaju participaciju javnosti u zaštiti okoliša te promoviraju pravo javnosti na informiranje.

Unutar ovoga projekta cilj im je uspostaviti Mrežu Zelenih telefona po uzoru na Hrvatsku te educirati nove udruge, potencijalne članice Mreže.
U svrhu ostvarivanja ciljeva posjetili su Zeleni telefon Zelene akcije i Zeleni telefon Eko Pana. Zelena Akcija gostima je održala niz radionica o ustroju i funkcioniranju Zelenog telefona, principima i koracima rada.
Članovi Eko Pana goste su upoznali sa cjelokupnim procesom provedbe kampanje, konkretno kampanje za zaštitu platana koju smo provodili tijekom prošle godine. Nakon izlaganja i obilaska terena, ugostila ih je GIDRA iz Duga Rese i goste upoznala s inicijativom građana i njihovom borbom za čist zrak grada Duga Rese i očuvanja rijeke Mrežnice.