Održana radionica za nove aktiviste na Zelenom telefonu Pokreta Gorana

I nakon završetka partnerskog projekta sa Srbijom i BIH pod nazivom Širenje Mreže Zelenih telefona, obuka novih aktivista kod Pokreta Gorana ne staje. Za njih su 20. - 22. 11. organizirali dvodnevnu radionicu u Novom Sadu, u prostorijama Društva. Prvi dan su stariji aktivisti na Zelenom telefonu sudionicima radionice predstavili priručnik za rad na Zelenom telefonu i održali predavanja: Uloga civilnog sektora i aktivizam, Komunikacija i timski rad i Suradnja sa medijima.

Drugog radnog dana predavanja i radionice vodila je Valentina Mesarić, članica Eko Pan-a. U prvom dijelu održana su predavanja: Nastanak i razvoj Zelenog telefona, Ciljevi, principi i nužni alati za početak rada te Koraci u rješavanju problema sve popraćeno primjerima iz prakse. Drugi dio posvetili smo radu u malim grupama. Svaka grupa je za zadatak morala osmisliti rješavanje po dva zaprimljena poziva na Zeleni telefon, temeljena na stvarnim pozivima, te prezentirati poduzete korake. Problemi koji su se pojavili prilikom rješavanja problema zajednički su raspravljeni nakon svake od prezentacija.