Korisni savjeti

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUSJED ISPUŠTA SADRŽAJ SEPTIČKE NA NEPROPISAN NAČIN

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO ŽIVITE POKRAJ UGOSTITELJSKOG OBJEKTA, A KOJI PROIZVODI BUKU INTENZITETA VEĆEG NEGO JE TO ZAKONOM DOZVOLJENO I UKOLIKO VAM TA BUKA SMETA

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA VIDITE VOZILO PARKIRANO NA ZELENOJ POVRŠINI

OTPAD

  • komunalni redar (izdaje nalog za uklanjanje otpada s javnih površina)
  • Inspekcija zaštite okoliša (izdaje nalog odnosno rješenje za uklanjanje otpada s privatnih površina te opasnog otpada)

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO SUMNJATE NA ZANEMARIVANJE, ZLOSTAVLJANJE, NEDUPUŠTENO ILI NEPRAVILNO USMRĆIVANJE ŽIVOTINJA

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA VAM USLIJED UPORABE PESTICIDA NA SUSJEDNOM ZEMLJIŠTU DIO NJIH DOLAZI NA VAŠE ZEMLJIŠTE

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA PRIMIJETITE NEPROPISNO IZGRAĐENE I/ILI NEISPRAVNE DIMNJAKE ILI PAK PRIKLJUČIVANJE POJEDINIH IZVORA EMISIJE ŠTETNIH PLINOVA NA NEPROPISAN NAČIN

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA NAIĐETE NA DIVLJE ODLAGALIŠTE OTPADA?

UKOLIKO STE PRIMIJETILI DA SE U VAŠOJ BLIZINI ISPUŠTAJU SEPTIČKE JAME ILI KANALIZACIJA U OKOLIŠ, ODLAŽE OTPAD U POTOKE, JEZERA, RIJEKE I MORA, ISPUŠTAJU PESTICIDI U POTOKE, JEZERA RIJEKE I MORA, ONEČIŠĆUJU PODZEMNE VODE PRETJERANIM KORIŠTENJEM PESTICIDA...

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA BUKA OMETA VAŠ SVAKODNEVNI ŽIVOT

Stranice