Ispuštanje septičkih

Svaki treći bunar u panonskoj Hrvatskoj prekoračuje maksimalno dozvoljenu koncentraciju nitrata u pitkoj vodi, čime ona postaje nepitka. (izvor: Ecologica) Posljedice toga su, osim onečišćenja pitkih i površinskih voda, opadanje plodnosti tla (gubitak organske tvari, erozija, onečišćenje pesticidima, teškim metalima, veterinarskim pripravcima i dr.), onečišćenje zraka koje je često pripisivano drugim izvorima (emisija amonijaka i stakleničkih plinova) te uz gubitak biološke raznolikosti (genetske, raznolikosti vrsta, stanišnih tipova) i kakvoće krajobraza. Jedan od razloga zagađenja su svakako OTPADNE VODE. Veliki problem s kojim se susreću gotovo sva manja mjesta u Slavoniji je odvodnja, tj. djelomični ili potpuni nedostatak sistema javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava. Na većem djelu naših županija u upotrebi su septičke jame, koje svojim kapacitetom najčešće ne zadovoljavaju potrebe, a i često su "domišljato" konstruirane i izrađene sa propusnim dnom, tako da ih se ne treba često prazniti ili građani iste prazne gdje stignu pa čak i u bunare.

1. Ako ste ikako u mogućnosti foto evidentirajte sporno onečišćenje
2. Kontaktirajte Vaš najbliži centar Zelenog Telefona na broj 072 123 456 te im pružite što više informacija vezano za slučaj ; aktivisti Zelenog Telefona će Vas savjetovati kako postupiti dalje sa prijavom te pomoći vezano za istu
3. Samostalno kontaktirajte nadležne institucije. U ovom slučaju su to: Ministarstvo zdravlja, uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo te komunalno redarstvo.

Hrvatski
Kategorija: