Septičke jame i kanalizacija

....koraci koje možete poduzeti u svrhu rješavanja spomenutih problema:
1.) Prikupiti podatke o onečišćivaću, fotografirati ili snimiti radnju i definirati lokaciju na kojoj se događaj odvija
2.) Nakon što ste odredili lokaciju i onečišćivača sljedeće što možete napraviti je:
a) Nazvati Zeleni telefon na broj 072-123-456. Djelatnici Zelenog telefona će zaprimiti Vašu prijavu i proslijediti je dalje nadležnim institucijama ili Vas savjetovati kojoj instituciji je potrebno prijaviti zaprimljeni slučaj ukoliko želite samostalno prijaviti slučaj.
b) Odmah samostalno prijaviti sumnjivu radnju vodopravnoj inspekciji, Hrvatskim vodama, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, sanitarnoj inspekciji (za biološke analize voda ukoliko se radi o ispuštanju kanalizacije ili pražnjenja septičkih jama u potoke, rijeke, jezera i mora), vodočuvarima (koji su kod Hrvatskih voda zaduženi za izdavanje naloga za uklanjanje otpada iz potoka, rijeka, jezera i mora) ili nazvati broj 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)gdje će djelatnik koji zaprimi Vaš poziv žurno obavijestit teritorijalno nadležne inspekcijske službe koje će poduzeti potrebne zaštitne mjere.

Hrvatski
Kategorija: