Vode

Vode

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO PRIMIJETITE DA SE U VAŠOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI PRILIKOM NEPOGODNOG VREMENA I KIŠA OTPADNE VODE SLIJEVAJU U MORE ILI SE ZBOG NEKOG DRUGOG RAZLOGA VRŠI ZAGAĐENJE MORA (DIREKTNO IZLIJEVANJE FEKALIJA SEPTIČKIH JAMA U MORE)?

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA VIDITE ZAGAĐENJE MORA OD STRANE NEKOG PLOVILA?

ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO PRIMIJETITE NEPRIKLADNO ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA UZ RIJEKU?

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUSJED ISPUŠTA SADRŽAJ SEPTIČKE NA NEPROPISAN NAČIN

UKOLIKO STE PRIMIJETILI DA SE U VAŠOJ BLIZINI ISPUŠTAJU SEPTIČKE JAME ILI KANALIZACIJA U OKOLIŠ, ODLAŽE OTPAD U POTOKE, JEZERA, RIJEKE I MORA, ISPUŠTAJU PESTICIDI U POTOKE, JEZERA RIJEKE I MORA, ONEČIŠĆUJU PODZEMNE VODE PRETJERANIM KORIŠTENJEM PESTICIDA...