Divlja odlagališta otpada

Ukoliko primijetite divlje odlagalište otpada u vašoj lokalnoj zajednici, evo što Vam je činiti:

1. fotografirajte lokaciju ako je moguće

2. napišite kratku izjavu o događaju i što preciznije opišite kako se dolazi na lokaciju (ako ima točna adresa, neki uočljivi objekt, znak raspoznavanja, GPS koordinate i sl.)

3. Identificirajte točne lokacije i mogućeg počinitelja i fotografirajte datu situaciju

KOME SE JAVITI:
Grad ili Općina (Služba komunalnog redarstva) za sva divlja odlagališta otpada neovisno radi li se o privatnoj ili javnoj površini
Ukoliko se radi o opasnoj vrsti otpada prijavu treba poslati Inspekciji zaštite okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i/ili na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456)
Ukoliko ste zatekli počinitelja na licu mjesta ili zabilježili registarske tablice počinitelja možete obavijestiti i policiju

NAPOMENA: uvijek možete, a posebice ako je stvar velike hitnosti, i vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112

Hrvatski
Kategorija: