Buka ugostiteljskih objekata

Konkretno, zabranjeno je obavljati radove, djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi. U slučaju da se nađete kod jednog takvog izvora buke, evo što vam je činiti.

POSTUPAK:
1) Utvrdite točan izvor buke (da li je to klima uređaj, stroj ili strojevi za proizvodnju, različiti elektroakustički uređaji i sl.);

2) Ukoliko je to moguće, fotografirajte izvor;

3) Smetanje bukom možete prijaviti:
a) pisanim putem- slanjem dopisa nadležnoj sanitarnoj inspekciji pri Ministarstvu zdravlja koja je mjesno nadležna na vašem području, na način da uz detaljan opis problema- lokacije izvora buke- mjesto, adresa, opis objekta; i izvora buke- o kakvom se izvoru radi, da li je to uređaj ili nešto drugo, priložite i fotografije ukoliko iste posjedujete;
b) slanjem dopisa jednakog sadržaja izravno na adresu Ministarstva zdravlja, sektoru županijskih sanitarnih inspekcija; i
c) telefonski- pozivom na servis Zeleni telefon na broj 072 12 34 56 uz detaljno opisan problem (kako je prethodno navedeno) osobi s druge strane telefonske linije.

Hrvatski
Kategorija: