Zeleni Osijek

Putem Zelenog Telefona u srpnju ove godine Zeleni Osijek je zaprimio više poziva zabrinutih građana vezano za odlaganje željezničkih pragova na lokaciji željeznički kolodvor Našice na šestom kolosijeku.
Na spomenutoj lokaciji nalazi se veliki broj željezničkih pragova koji se nalaze na nekoliko metara od kuća obližnjih građana.

Putem Zelenog Telefona u travnju ove godine Zeleni Osijek je zaprimio prijavu građana o materijalnoj šteti (mjesto Privlaka, nedaleko od Vinkovaca) nastaloj prilikom tretiranja PIK-ovih polja suncokreta herbicidima za širokolisne korove. Mještani tvrde da je tvrtka PIK Vinkovci prilikom prskanja svojih polja herbicidima ujedno naštetila okolnim usjevima mještana pa su tako stradali mnogi vrtovi, povrtnjaci, voćnjaci i ostali usjevi u rasponu od 1,5 km od tretiranog polja suncokreta.

Nedavno je na Zeleni telefon udruge Zeleni Osijek zaprimljena prijava vezana za svjetlosno onečišćenje.

Koliko je bitno savjetovanje građana i poticanje na aktivno djelovanje za zaštitu prirode dokazuje slučaj u Gazijama.
U rujnu ove godine počela je izgradnja ceste kroz selo. Paralelno s izgradnjom ceste započeto je betoniranje korita potoka, na mjestu gdje je potok znao poplaviti dio ceste. Osim opisanog potoka kroz selo teče i rukavac potoka. Izvođač radova je odlučio zatrpati rukavac kako bi olakšao i ubrzao provedbu radova. Prvo su fizički spriječili dotok vode u korito rukavca, a kada je presušio zatrpali su ga zemljom.

Iako je zakonski jasno regulirana obaveza lokalne samouprave u poduzimanju mjera sanacije divljih odlagališta otpada u praksi se to ne primjenjuje, bar ne tako lako.

Dva mjeseca nakon što je provedena deratizacija u Osijeku problem štakora, naročito u naselju Sjenjak još uvijek je prisutan.
U proteklom tjednu zaprimili smo na Zeleni telefon udruge Zeleni Osijek više pritužba građana. Više nije problem njihova brojnost već načini na koje ih se pokušava suzbiti. Alarmantna je činjenica da građani pokušavaju samoinicijativno riješiti problem te na svoju ruku postavljaju otrov na javna mjesta bez razmišljanja na posljedice koje mogu biti daleko pogubnije od samog problema.

U svibnju ove godine Zeleni Osijek je zaprimio na Zeleni telefon upit građana vezano za ingerenciju gospodarenja područjem eko-staza Pampas-Ušće Karašice koja spada u Rekreacijsko područje "Drava" koje svojim prirodnim obilježjima (slikovitim, šumom obraslim obalama, pješčanim plažama i sprudovima, bogatstva ribom) predstavlja i prepoznato je kao rekreativnom turistički potencijal Osječko Baranjske županije i informacije vezano za radove uslijed kojih je staza uništena. Uz prijavu su nam proslijeđene i fotografije na kojima je razvidna devastacija.

U travnju ove godine Zeleni Osijek zaprimio je prijavu na Zeleni telefon vezano za ilegalno odlaganje građevinskog u selu Opatovac, Općina Lovas. Vlasnik obiteljske kuće građevinski otpad nastao slijedom radova renoviranja je „zbrinjavao “ na obližnjoj javnoj površini te dio istog istresao na obalu Dunava kako bi si osigurao prilaz. Kontaktirali smo komunalno redarstvo Općine Lovas. U kratkom roku zaprimili smo povratnu informaciju da je vlasniku naložena adekvatno zbrinjavanje otpada. Nakon tjedan dana prijavitelj nas je obavijestio da je otpad zbrinut i zahvalio na intervenciji.

Veliki problem s kojim se susreću gotovo sva manja mjesta u slavoniji je odvodnja, tj. djelomični ili potpuni nedostatak sistema javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava.

Na primjeru prijave zaprimljene od udruge Zeleni Osijek možete vidjeti primjer uspješne suradnje s nadležnim institucijama. Na Zeleni telefon Zeleni Osijek je zaprimio prijavu da se u kanal oborinske odvodnje uz Županijsku ceste Čeminac - Novi Čeminac s farme krvava u vlasništvu Belja d.d. Darda ispuštaju otpadne vode.

Stranice